مفقود شدن ۶ سوختبر بلوچ بر اثر طغیان روخانه در شهرستان سراوان

شش سوختبر بلوچ بر اثر طغیان روخانه‌های فصلی در منطقه مرزی گلشن و کله‌گان از توابع شهرستان سراوان مفقود شدند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ روز جمعه (٢٩ جولای/ ٧ مردادماه) بارندگی شدید و طغیان رودخانه‌های فصلی در منطقه گلشن و کله‌گان شهرستان سراوان باعث مفقود شدن ۶ سوختبر بلوچ شد.

از هویت سوخت‌بران مفقود شده تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می‌شود شش دستگاه خودروی سوخت‌بر به همراه سرنشینان آنها در سیل رودخانه گرفتار شده‌اند که سیل، خودروها و رانندگان را با خود برده است‌.