عملیات عقاب‌های مزوپتامیا در آدانا و مرسین علیه تاسیسات نفتی رژیم ترکیه

عقاب‌های مزوپتامیا اعلام کردند، در ١٩ مرداد تاسیسات نفتی مرسین و همچنین تاسیسات نفتی یومورتالیکاله در آدانا را هدف قرار داده‌اند.

عقاب‌های مزوپوتامیا در مورد عملیات انتقامی یگان‌های خود اطلاعیه‌ای منتشر کردند که به شرح زیر می‌باشد:

"ترک‌های نژادپرست خلق کورد، ارمنی و رومنی را قتل‌عام کردند. امروز نیز در هر جایی به خلق ها حمله می‌کنند. در ازمیر و قونیه به خلق کورد حمله شده و چندین کورد و عرب و افغانی با حملات نژادپرستانه مواجه شدند. اینها همه نشان دهنده‌ی نژادپرستی علیه ماست. حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ جوانان ترک را به سمت نژادپرستی برده و می‌خواهد خلق‌های دیگر با هم بجنگند.

ما عقاب‌های مزوپتامیا تصمیم گرفته‌ایم تا کسانی را که از این ایدئولوژی نژادپرستانه حمایت می‌کنند و رژیم فاشیستی را سرپا نگه می دارند، هدف قرار دهیم.

ما در ۱۰ آگوست/ ١٩ مرداد مرکز نفتی مرسین را هدف قرار داده‌ایم. در همان شب ما عملیاتی علیه تاسیسات نفتی یومورتالیکاله نیز انجام داده‌ایم. خسارات اقتصادی و مالی که به نژادپرست‌های ترک وارد کردیم، توسط اردوغان و باخچلی پنهان می‌شوند و هر چیزی را که قادر به پنهان کردن آن نباشند، را معکوس می‌کنند. آنها باید بدانند نمی‌تواند از چنگ عقاب‌های مزوپتامیا نجات یابند و نمی‌توانند در مقابل ضربات ما ایستادگی کنند."