امروز سالگرد جانباختن مبارز افسانه‌ای کرد " بریتان " است

امروز سالگرد جانباختن مبارز افسانه‌ای کرد " بریتان " است

 امروز سالگرد جانباختن گولناز کاراتاش معروف به بریتان از گریلاهای حزب کارگران کردستان است. بریتان در بیست و پنجم ماه اکتبر سال 1992 در زمان حمله مشترک ارتش ترکیه و پارت دمکرات کردستان پس از نبردی جانانه خود را از بلندای سخره ای به پایین انداخت تا اسیر نیروهای پارت دمکرات نشود.

 ارتش ترکیه و نیروهای پارت دمکرات کردستان در ماه اکتبر سال 1992 عملیاتی مشترک علیه گریلاهای حزب کارگران کردستان انجام دادند که به عملیات ساندویچ معروف است .

 نظامیان ترک با همکاری پارت دمکرات با استفاده از سلاح های سنگین می خواستند با حمله از دو طرف تمامی نیروهای پ.ک.ک را قتل عام کنند اما نیروهای گریلا با عزمی راسخ و اراده ای پولادین مقاومتی بی نظیر از خود نشان دادند.

 یکی از این مبارزان بریتان بود .

 بریتان در بیست و پنجم ماه اکتبر در جریان جنگ همراه با گروهش در محاصره نیروهای پارت دمکرات قرار گرفت .

 او با وجود آنکه از ناحیه دست و سینه زخمی شده بود راه را بر خروج اعضای گروهش باز کرد و خود در مقابل مهاجمان ایستاد.

 نیروهای پارت دمکرات که به بریتان زخمی نزدیک شده بودند از او خواستند که خود را تسلیم کند اما بریتان تا گلوله آخرش جنگید و برای آنکه به اسارت پارت دمکرات درنیاد خود را از بلندای سخره به آغوش خاک کردستان پرتاب کرد و جان خود را از دست داد.

 به گفته برخی از شاهدان عینی این رویداد بسیاری از نیروهای پارت دمکرات که در این عملیات شرکت کرده بودند با دیدن این صحنه متأثر شده و سلاح هایشان را بر زمین گذاشتند.

 از آنزمان تاکنون نام بریتان در چهار بخش کردستان بر هزاران دختر کرد نهاده شد و بریتان به قهرمان ترانه های انقلابی و مضمون شعرها و سرودها مبدل شد .

 بریتان اکنون به عنوان مبارزی افسانه ای در میان کردها شناخته می شود.

 رهبر ملت کرد عبدالله اوجالان در توصیف بریتان گفته بود بریتان برای ما یک وصیت یک پیام و یک ندا بود ، او برای ما " جان دارک " است . او شرف ماست و عملیات او اقدامی عاشقانه و شرافتمندانه . می باید که زندگی شهید بریتان الگویی برای ما باشد که من خود یکی از رهروان اویم . تا زمانی که صلحی آبرومندانه برقرار نشود به راه بریتان ادامه خواهیم داد .