میزی را که آ.ک.پ خود یکی از طرف‌های آن بود به بهانه‌ای برای تعطیلی ه.د.پ تبدیل کرده‌اند

در کیفرخواست مطرح شده برای تعطیلی ه.د.پ، دیدار سیاستمداران ه.د.پ با رهبران پ.ک.ک در فرایند حل مسئله کورد که با اطلاع دولت صورت گرفته بود، به عنوان بهانه‌ای برای تعطیلی این حزب در نظر گرفته شده است.

در کیفرخواست تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها که از سوی دادستانی دادگاه عالی جمهوری آماده و از سوی دادگاه قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، ده بند مهم مطرح شده است. در این کیفرخواست در خصوص برخی از افراد عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها که پیش از این به دلیل فعالیت در حزب دمکراتیک خلق‌ها متهم شده‌اند، تصمیم به ممنوعیت از فعالیتهای سیاسی گرفته نشده است. با این وجود کیفرخواست مذکور خواستار ممنوعیت فعالیت سیاسی ۴۵۱ نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها شده است. برخی از این افراد حتی عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز نبوده یا افرادی هستند که از این حزب استعفا داده‌اند. در میان افراد مطرح شده، اسامی افرادی به چشم می‌خورد که اکنون در احزاب دیگر حتی به مقام دبیرکلی نیز رسیده‌اند. کیفرخواست علیه این سیاستمداران و پرونده‌های آنان در کیفرخواست علیه ه.د.پ قرار داده شده‌اند.

در این کیفرخواست لیست سیاستمدارانی نیز به چشم می‌خورد که مشمول ممنوعیت از فعالیتهای سیاسی نشده‌اند. در بخش دیگری از این کیفرخواست به سازماندهی پ.ک.ک و ک.ج.ک اشاره می‌شود و اشاره می‌شود که حزب دمکراتیک خلق‌ها، مبارزات خود سازماندهی و تشکیلاتی خود را مانند مبارزات سیاسی خود مخفی می‌کند. همچنین در این کیفرخواست ضمن اشاره به فرایند تعطیلی احزاب پیشین HEP،  DEP، DEHAP،HADEP  و DTP به لغو مصونیت سیاسی آنان نیز اشاره می‌شود. در بخش دیگری از این کیفرخواست به سخنان نماینده پیشین شهر وان از حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اشاره شده است که در زمان قتل طاهر الچی گفته بود: ما رزمندگان مقاومت را فراموش نمی‌کنیم و همچنین امده است که اوزترک، نماینده وان از اعضای سازمان تجلیل کرده است.

اسامی سیاستمدارانی که حتی در حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز حضور ندارند، در کیفرخواست آمده است

اوزدال اوچر نماینده پیشین پارلمان از حوزه انتخابیه وان و لیلا زانا  نماینده پیشین آگری که اکنون عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها نیستند، همچنین الیف تورون دبیرکل حزب انقلابی نیز از جمله افرادی هستند که اسامی انها در کیفرخواست دادستانی آمده است. در این کیفرخواست دادستانی خواهان ممنوعیت این افراد از فعالیتهای سیاسی شده است.

فرایند امرالی

در کیفرخواست مطرح شده دیدار سیاستمداران حزب دمکراتیک خلق‌ها با رهبران حزب کارگران کوردستان و رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در زمان فرایند حل مسئله کورد با اطلاع دولت ترک نیز صورت گرفته بود به عنوان جرم محسوب شده و بهانه‌ای برای درخواست تعطیلی این حزب ذکر شده است. اشاره به برخی از این دیدارها در کیفرخواست امده است. اما جالب توجه است که این موارد به دیدار مقامات دولتی با آقای عبدالله اوجالان اشاره‌ای نمی‌کنند. پیشنهادات اوجالان در خصوص ایجاد حزب دمکراتیک خلق‌ها و تغییر و دگرگونی نقش‌های حزب دمکراسی و صلح در این کیفرخواست نیز به عنوان جرم مطرح شده‌اند.

جرایم گروه گولن نیز به کیفرخواست تنظیم شده علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها افزوده شده است

شنودهای غیر قانونی که در پرونده موسوم به عملیات ک.ج.ک از سوی جماعت فتح‌الله گولن با هدف تصفیه سیاست کورد گردآوری شده بود نیز از جمله موارد مطرح شده در کیفرخواست محسوب می‌شوند. در این چارچوب دیدارهای اوجالان با وکلایش در سال ۲۰۱۱ نیز به موارد جرم در کیفرخواست اضافه شده‌اند.

در بخش دیگری از این کیفرخواست، دروغ‌پردازی‌های سلیمان سویلو در خصوص عزیمت دیلان درایت نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها به کوهستان گاره نیز مطرح شده‌اند.

همچنین داستانی در کیفرخواست خود به ادعاهای خانوادهایی که در مقابل دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد تحصن کرده‌اند نیز اشاره کرده است. در این کیفرخواست اتهامات خانواده‌های اعتصاب کننده با استفاده از نام و اسامی آنان به حزب دمکراتیک خلق‌ها به عنوان اتهام حزب دمکراتیک خلق‌ها مطرح شده است. در این بخش به  ادعای شخصی به نام عبداله اورهان اشاره می‌شود که بدون اساس و دروغ هستند. این شخص در خصوص سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۲ اتهاماتی را به حزب دمکراتیک خلق‌ها وارد می‌کند. اما در این سال‌ها هنوز حزب دمکراتیک خلق‌ها تاسیس نشده است.