نژبیر جودی گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات: رهبر آپو روح آزادیخواهی را به ما شناساند

نژبیر جودی گریلای روژهلات در مورد حملات اشغالگرانه به کوردستان سخن گفت و خاطرنشان کرد:"زمان عمل به وظایف و مسئولیت‌های ملی فرا رسیده است."

نژبیر جودی گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) در گفتگو با خبرگزاری فرات به وضعیت اشغالگری در کوردستان و نقش گریلاهای زن با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. نژبیر جودی عموم کوردستانیان را به ایفای وظایف ملی در خصوص اتحاد ملی و صیانت از کوردستان فراخواند و افزود:"هر فرد جامعه از ٧ تا ٧٠ ساله باید در اتحاد و همبستگی ملی نقش خود را ایفا کند. زمان به نظاره نشستن تمام شد، امروز روز عمل است."

"شدیدترین جنگ در امرالی جریان دارد"

نژبیر جودی به حملات اشغالگرانه علیه کوردستان اشاره کرده و یادآور شد که شدیدترین جنگ در مقابل مقاومت تکین امرالی در جریان است و افزود:"دشمن همیشه می‌گوید که؛'من ملت کورد را نابود کرده و زیر بتون مدفون کرده‌ام'، اما به واقع خلقی که زیر بتون قرار داشت با فکر و اندیشه رهبر آپو بپاخاست. در حقیقت شدیدترین جنگ اکنون در امرالی جریان دارد. دشمن هر لحظه که در فشار و تنگنا قرار می‌گیرد امرالی و کوردستان را هدف حملات گسترده‌ای قرار می‌دهد تا به خیال خود از فشارها بکاهد. امروز نیز با حمله به هفتانین، متینا، زاپ و آواشین به دنبال راهی برای نجات از بن‌بست و شکست خویش است."

"ترکیه همچون گاره در متینا، زاپ و آواشین هم با شکست روبرو شده است"

جودی به مقاومت نیروهای گریلای کوردستان اشاره کرده و افزود:"مقاومتی که امروز شاهد آن هستیم مقاومتی تاریخیست. آنچه این مقاومت را سرپا نگه داشته است اراده‌ای است که از فکر و اندیشه رهبر آپو ریشه گرفته است. علی‌رغم استفاده گسترده از تکنولوژی مدرن جنگی علیه کوردستان، نیروهای گریلا با تاکتیک‌های خلاقانه خویش موفق شده‌اند حملات دشمن را خنثی کنند. این نیروی مقاومت تنها به گریلاهای کوردستان محصور نمانده است. خلق کورد صدها سال است که برای تداوم موجودیت خود مبارزه کرده است، امروز این خلق در سایه رنج رهبر آپو  پیشرفت‌ بزرگی را رقم زده است. دشمنان هیچ زمانی نمی‌توانند در برابر ملت کورد به پیروزی دست یابند. ترکیه همچون گاره در متینا، زاپ و آواشین نیز با شکست روبرو شده است."

"برای اتحاد ملی همه باید به وظایف تاریخی و میهنی خود عمل کنند"

در مورد اتحاد ملی و نقش هر فرد جامعه در این مرحله، نژبیر جودی می‌گوید:"همچنانکه رهبر آپو می‌گوید سده گذشته سده قتل‌عام خلق‌ها بود. سده کنونی سده مرگ و زندگی کوردهاست. آنکه از حیات کوردها دفاع می‌کند جنبش آپوییست. با نگاهی به دیگر کشورهای جهان می‌بینیم که هر کشوری دارای ارتش خود است. همزمان عرب‌ها و فارس‌ها هم ارتش خود را دارند. چرا ما کوردها دارای ارتش مشترک خود نیستیم تا از کشورمان دفاع کند. رهبر آپو ده‌ها بار برای اتحاد ملی فراخوان داده است، لازم است احزاب سیاسی کورد و هر انسانی که خود را کورد می‌داند در این زمینه گام بردارد و هر آنچه که در توان دارد انجام دهد تا اتحاد کورد به نتیجه برسد."

"خلق است که میهن خود را آباد یا ویران می‌کند؛ دشمن ساکت نمی‌نشیند، ما نیز نباید ساکت باشیم"

نژبیر جودی در پاسخ به افرادی که اظهار می‌کنند، 'گریلا در باشور چه می‌کند' گفت:"این افراد باید اول پاسخ دهند که آ.ک.پ در باشور چه می‌کند؟ در باشور جایی باقی نمانده است که ترکیه آنرا اشغال نکرده باشد. خلقی که هر روز با حمله مواجه می‌شود کدام خلق است؟ این طبیعت که هر روز قتل‌عام می‌شود متعلق به کیست؟ اینجاست که خلق باید موضع خود را نشان دهد. زیر آنکه میهن را آباد یا ویران می‌کند خود خلق است. رهبر اپو می‌گوید؛ ما باید از ٧ ساله تا ٧٠ ساله به میدان بیاییم'. ما نباید ساکت بنشینیم. زیرا دشمن هیچگاه ساکت ننشسته است."

"خلق کورد به اتحاد پیشمرگه و گریلا امید بسته است"

نژبیر جودی خاطرنشان کرد که اگر نیروهای پیشمرگ و گریلا با همدیگر در یک سنگر بجنگند هیچ اشغالی نمی‌تواند وارد خاک کوردستان شود و افزود:"پیشمرگه‌ها دارای تاریخ هستند. با انفال روبرو شده‌اند و مقاومت کرده‌اند. لازم است پیشمرگه‌ها اجازه ندهند برخی افراد برای منافع خانوادگی و عشیره‌ای خود و یا حاکمیت خود از اعتبار پیشمرگه‌ها استفاده کنند. خلق کورد به اتحاد پیشمرگه و گریلا امید دارند."

"زنان کورد به پیشاهنگان روحیه آزادیخواهی مبدل شده‌اند"

نژبیر جودی گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات کورستان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که نیروی زنان ضامن پیروزی و اتحاد کوردهاست، وی افزود:"با فکر و اندیشه رهبر آپو، زنان کورد به سمبل ایستادگی در برابر اشغالگران مبدل شده‌اند. از یکسو یژا ستار در هفتانین، متینا، زاپ و آواشین قهرمانانه مقاومت می‌کند. از سوی دیگر مادران کورد هر روز در میدان‌ها گردهم آمده و علیه اشغالگران شعار سر می‌دهند. زنان کورد امروز به پیشاهنگ روحیه آزادیخواهی مبدل شده‌اند. دشمن به هیچ شیوه‌ای نمی‌تواند در برابر این روحیه بأیستد. زنان هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند. زنان می‌توانند پیشاهنگی اتحاد ملی کورد را بر عهده بگیرند. زیرا این زنان و مادران ما هستند که مصائب و آلام جنگ را متحمل می‌شوند. ما امیدواریم که زنان در برابر عدم انسجام کنونی موضع خود را نشان داده و ضامن همبستگی و اتحاد کورد باشند."