پروین بولدان: "به انزوا پایان داده و مسئله کورد را حل کنید"

پروین بولدان، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در میتینگ اعتراضی ازمیر با اشاره به حصر شدید امرالی گفت "دولت اکنون باید این موضوع را درک کند، اگر مسئله کورد حل نشود، هیچ کدام از مسائل و مشکلات دیگر حل نخواهد شد. انزوا را پایان داده و مسئله کورد را حل کنید."

لازم به ذکر است که کارگران و نیروهای دمکراسی خواه با شعار "نفس برای دمکراسی"، تظاهرات و متینگ بزرگی را در میدان گوندوگدو شهر ازمیر برگزار کردند. با شروع متینگ، هزاران نفر در خیابان جمع شده و همراهی خود را با اهداف این تجمع اعتراضی اعلام کردند. لازم به ذکر است که در این متینگ خیابانی نمایندگان کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران مردمی (KESK)، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران انقلابی (DISK)، انجمن پزشکی ترکیه (TTB)، اتحادیه معماران و مهندسان ترکیه (TMMOB)، پروین بولدان و مدحت سنجار روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP)، صالحه  آیدنیز و کسکین بایندر روسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، اوزلم گوموشتاش دبیر کل حزب سوسیالیست ستمدیدگان (ESP)، حزب کارگر (EMEP)، حزب آزادی اجتماعی (TOP) ، حزب CHP، حزب چپ سبز، حزب آزادی سوسیالیست جدید (SYKP) ، تونج سویر شهردار ازمیر باشکانی، حزب انقلابی، انجمن حقوق بشر (IHD)، انجمن وکلای معاصر (ÇHD)، چندین نماینده از سازمان های جامعه مدنی و فهیمه و عبدالله پویراز مادر و پدر فعال سیاسی زن دنیز پویراز که در حمله به دفتر (ه.د.پ) ترور شد، در این میتینگ و تظاهرات شرکت کردند.

در این تجمع اعتراضی، شعارهایی نظیر "فاشیسم شکست خواهد خورد ، دنیز پیروز خواهد شد"، "دنیز جاودانه است"، "زنده باد مقاومت زندانیان"، "ژن، ژیان، آزادی"، "ما نمی‌ترسیم و تسلیم نمی‌شویم"، "دولت استعفا دهد" ، "زنده‌باد برادری خلق‌ها"،  "ما با دنیز پیمان می‌بندیم" و "این آغاز کار است، مبارزه ما ادامه خواهد داشت" توسط مردم معترض سر داده شد و تصاویری از دنیز پویراز، فعال سیاسی زن و از اعضای ه.د.پ که در حمله به یکی از دفاتر این حزب در ازمیر ترور شد، به اهتزاز درامد. احزاب و سازمانهای جامعه مدنی نیز با برافراشتن پلاکاردهای مختلف به این تجمع پیوستند.

تونج سویر شهردار ازمیر در شروع سخنرانی خود، حمایت خود را از مبارزه مشترک اعلام کرد. دنیز یوجل رئیس ج.ه.پ شهر ازمیر با اعلام همبستگی با مردم اعلام کرد که به مبارزه برای عدالت ادامه می‌دهند. همچنین پیام مشترک نیروهای کار و دمکراسی توسط مامش ساری، نماینده منطقه اگه دیسک و عضو کمیته هماهنگی متینگ ازمیر برای حضار خوانده شد.

پروین بولدان ، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در متینگ و تجمع اعتراضی با اشاره و تمرکز روی ترور دنیز پویراز, گفت: "در ١٧ ژوئن حمله‌ای سازماندهی شده به حزب ما صورت گرفت و رفیق و عضو سازمان ما ترور شد. این عمل اقدامی علیه مردم ازمیر خلق کورد و زنان بود. این شهر با هدف خاصی انتخاب شده است. حزب دمکراتیک خلق‌ها با طرح قبلی دقیق و برنامه‌ریزی شده هدف قرار گرفت. این ترور و این عمل شنیع امید به صلح را از بین برد. ما بار دیگر ترور دنیز و حمله به حزبمان را شدیداً محکوم می‌کنیم."

وی با اشاره به انزوای شدید اعمال شده بر رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان، خواستار حل مسئله کورد شد و اعلام کرد: "دولت اکنون باید درک کرده باشد، اگر مسئله کورد در این کشور حل نشود، هیچ مشکل دیگری حل نخواهد شد. به سیاست انزوا پایان دهید و مسئله کورد را حل کنید." لازم به ذکر است که پروین بولدان با صحبت به زبان کوردی به سخنرانی خود پایان داد.

سپس در ادامه متینگ، مدحت سنجار به سخنرانی پرداخت و ضمن محکوم کردن شدید ترور دنیز پویراز گفت: "گلوله‌ای که شلیک شد و دنیز را هدف گرفت، شلیک گلوله‌ای بود به مبارزه مشترک کوردها و ترک‌ها. ما امروز پیمان می‌دهیم که اتحاد و اراده مشترک ما هرگز شکست نخواهد خورد و پیروز خواهیم شد. دنیز گزمیش و دنیز پویزار چراغ و روشنایی مبارزه ما برای آزادی هستند."

در پایان، سخنگوی حزب آزادی اجتماعی (TOP)، جولیانا گوزر در سخنرانی خود اشاره کرد که هدف از ترور دنیز ساکت کردن ه.د.پ بود. می‌خواستند بدین شیوه حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میدان مبارزه خارج کنند. وی در ادامه گفت: "بدانند که ما به دنیز تعهد داده‌ایم، وطنی که دوست داشت را خواهیم ساخت. اکنون هزاران دنیز اینجا هستند. ه.د.پ ساکت نخواهد شد و سکوت نخواهد کرد."