صالح مسلم: تصمیم انسداد دروازه‌های مرزی روژاوا در اجلاس آستانه اخذ شد

عضو شورای مدیریتی بستن دروازه سمالکا-فیشخابور را در رابطه با یک طرح کلی در چارچوب تصمیمات اجلاس آستانه عنوان کرد که سه حکومت ایران، ترکیه و روسیه خود را ضامن اجرای آن می‌دانند.

صالح سلم عضو شورای مدیریتی حزب اتحاد دمکراتیك با شرکت در بخش خبر تلویزیون آرین به انسداد دروازه‌های مرزی اقلیم فدرال کوردستان بر مردم روژاوا و خودمدیریتی شـمال و شرق سوریه واکنش نشان داد.

صالح مسلم این اقدام را در رابطه با یک طرح کلی در چارچوب تصمیمات اجلاس آستانه عنوان کرد که سه حکومت ایران، ترکیه و روسیه خود را ضامن اجرای آن می‌دانند.

او با اشاره به مخالفت اجلاس آستانه با پروژه روژاوای کوردستان به ضدیت طرفین با حقوق مشروع خلق کورد اشاره کرد و گفت بهانه‌هایی که در رابطه با علت انسداد دروازه‌های مرزی بیان می‌شود نادرست است.

عضو شورای مدیریتی پ.ی.د، شکل‌گیری همزمان یک سری اقدامات علیه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه را قابل توجه دانست و هدف آن را ترک منطقه از سوی ساکنین بومی و از بین بردن سیستم خودمدیریتی در منطقه عنوان کرد.

او گفت انسداد دروازه‌های مرزی از سوی برادرانمان در باشور کوردستان همزمان با حملات ترکیه و محاصره مناطق ما توسط رژیم سوریه و گروههای تبه‌کار بوده است.

صالح مسلم در مورد نقش پارت دمکرات کوردستان عراق با بیان آنکه بارزانی دستورات رژیم ترکیه را اجرا می‌کند، اضافه کرد مقامات پ.د.ک برپایی خیمه‌هایی در مرز از سوی خانواده شهیدان پ.ک.ک که خواستار تحویل پیکر فرزندان خود هستند را بهانه بستن مرزها جلوه می‌دهد اما کسی از مسئولان اقلیم می‌توانست برای توضیح به این خانواده‌ها نزد آنها برود، نه اینکه بیایند دروازه مرزی را ببندند.

او تأکید کرد مسئله به شهادت رساندن شماری از گریلاهای کوردستان توسط پارت دمکرات کوردستان که طی ماه‌های اخیر صورت گرفت یک توطئه بود و پیکر جانباختگان باید به خانواده آنها که در چادرهای مرزی تحصن کرده‌اند تحویل داده شود. بهم مرتبط کردن موضوع مادران شهیدان و بستن مرز سمالکا که تصمیم آن در آستانه گرفته شده درست نیست.