تهدید خانوادەهای کشتەشدگان از سوی ماموران حکومتی ایران

مقامات ایران خانواده نیما شفق دوست را که توسط نیروهای دولتی در ایران کشته شد تهدید کردند.

سه ماه بعد، از قتل نیما شفیق دوست، ماموران حکومتی بە خانواده وی گفتند که پسرشان توسط دولت کشته شده است. بنابە گزارش منتشر شدە، نیما شفق دوست اهل ارومیه در تاریخ ٢١ سپتامبر ۲۰۲۲ در جریان تظاهرات ضد دولتی در محله اسلام آباد این شهر مورد اصابت دو گلوله اسلحه از ناحیه پا قرار گرفت. این خانواده ابتدا پسرشان را به بیمارستان بردند اما چون نیروهای امنیتی بیمارستان را محاصره کردند و خطر دستگیری پسرشان در جریان بود وی را  تحت نظر پزشک خصوصی در خانه را مداوا کردند.

شفتق دوست پس از ١٢ روز درمان در منزل، در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ به دلیل وخامت حال جسمانی به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شد. نیما چند ساعت بعد به دلیل عفونت زیاد فوت کرد. نیروهای دولتی اعلام کردند نیما بر اثر گازگرفتگی سگ جان باخته است. خانواده شفق دوست نیز در گفت و گو با رسانه های دولتی به دلیل تهدیدات یگان های امنیتی به این ادعا پاسخ مثبت دادند. سه ماه پس از کشته شدن شفق دوست، مادرش در مصاحبه ای به خبرگزاری KHRN گفت که پسرش توسط نیروهای دولتی کشته شده است. پروین حسن آبادی مادر نیما گفت که پسرش در اعتراضات مجروح شده و بر اثر عفونت ناشی از جراحت جان خود را از دست داده است.