همکاری دولت ترک- حزب دمکرات کوردستان در شنگال | یادداشت

این نکته بدیهی است که دولت ترک دشمن کوردهاست. اما در این میان باید نقش حزب دمکرات کوردستان در مجموعه حملات شنگال را مشاهده کرده و این واقعیت درک شود، در غیر اینصورت واقعیات موجود لاپوشانی خواهند شد.

دولت ترک بار دیگر به شنگال حمله کرده است و در جریان این حمله یکی از فرماندهان ی.ب.ش و چهار نفر از رزمندگان ایزدی را به قتل رسانده است. پیش از این شنگال با حملات داعش روبرو بود و امروز نیز دولت ترک به آن حمله می‌نماید. همانگونه که هیچ کس در مقابل حملات داعش ایستادگی نکرد امروز نیز هیچ کس در مقابل حملات دولت ترک بپا نخواسته است. گویا همه حق دارند که به ایزدیان حمله کنند. این نکته نیز تایید کننده این واقعیت است که شالوده‌های اخلاقی و وجدانی جهان امروز تا چه میزان فروپاشیده است. در خاورمیانه که خاستگاه دین، آیین و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی است، اخلاق و وجدان بشری به ورطه فروپاشی رسیده است. گویا همگان به فرعون بدل شده‌اند، اما اگر فرعونهایی حضور داشته باشند، موسی‌ها نیز وجود دارند. اما در هر صورت طیب اردوغان همیشه فرعون نخواهد ماند.

این دولت ترک است که به شنگال حمله کرده است، اما کسانی که سکوت پیشه کرده‌اند، رهبران عراق و اقلیم کوردی هستند. در مقطع کنونی دولت عراق چنان بی‌غیرت شده است که ناگزیر به سکوت است. حتی در این میان اگر صدای اعتراضی نیز از دولت عراق برخیزد، می‌گویند مگر تو چه هستی؟ مگر پیش از این طیب اردوغان این جمله را به حیدر العبادی نگفته بود؟ به همین دلیل است که مسئولیت اصلی برعهده حزب دمکرات کوردستان است. چرا باید این حزب در مقابل حمله به منطقه‌ای که پیشمرگان کورد در آنجا حضور دارند سکوت پیشه کند؟ همه دولت ترک را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما هیچ کس حزب دمکرات کوردستان عراق را مورد انتقاد قرار نمی‌دهد، در حالیکه مسئولیت اصلی بر عهده این حزب است. این حزب است که وضعیت موجود را تشویق کرده است. حزب دمکرات کوردستان عراق بر این اساس فکر می‌کند که ایزدیان ی.ب.ش، سیستم خودمدیریتی خود را باید وانهاده و ناچار هستند که به آغوش این حزب پناه ببرند. یا در غیر اینصورت طی تسویه حسابهای پلید، شنگال با حمله مواجه شده و ایزدیان باید کشته شوند.

خلق در شنگال و نیروهای ی.ب.ش نیز بر این باورند که در این حملات نوکران محلی نیز دست دارند. آشکار است که طی اطلاعات مزدوران داخلی، فرمانده ی.ب.ش، زرتشت شنگالی به شهادت رسیده است. مام زکی شنگالی نیز طی اطلاعات مزدوران داخلی به شهادت رسید. همان زمان اطلاعاتی درز کرده بود که سازمان پاراستن حزب دمکرات کوردستان اطلاعات لازم را درز داده است. به همین دلیل است که ادعا می‌شود میت و پاراستن در شنگال با یکدیگر همکاری دارند. حزب دمکرات کوردستان سیاست نابودگرانه مخالفان خود را توسط نیروهای مختلف در شنگال اکنون عملی کرده است. با حملات دولت ترک که دشمن کوردهاست، براین باور ست که می‌تواند در شنگال به نیروی حاکم بدل شود. حزب دمکرات کوردستان با چنین تصوری است که در این ورطه پلیدی درافتاده است. حزب دمکرات کوردستان بر این باور است که چیزی که به وی تعلق نداشته باشد، نباید در دست دیگر کوردها باشد. نوع کوردایتی حزب دمکرات کوردستان اینگونه است. این ذهنیت و سیاست در هر جای ممکنی در دشمنی با کوردها بازتاب می‌یابد. در روژاوا نیز اینگونه بازتاب می‌یابد. در باکور و روژهلات (شمال و شرق کوردستان) نیز اینگونه بازتاب می یابد.

طی سالهای ۱۹۸۰ میلادی (١٣۵٨ شمسی) در سرکوب جنبش کورد در روژهلات کوردستان، با رژیم ایران به همکاری دست زد. در عفرین نیز به همین شیوه عمل نمود. در حملات انجام شده به سریکانی و گری سپی نیز ENKS از دولت اشغالگر ترک حمایت نمود، این گروه نیز از سوی حزب دمکرات کوردستان حمایت می‌شود. کسانی که از یکسال قبل با این حزب در ارتباط هستند، به منظور حمله دولت ترک به روژآوا نامه‌نگاری کرده بودند. همچنین نامه عثمان اوجالان دشمن کوردها نیز به دست آمده بود که از طریق حزب دمکرات کوردستان به دولت ترک و میت ارسال نموده بود. کاملا آشکار است که میت بهترین دوست صاحب این نامه و کانال این نامه است. آشکار شده است که نظام‌الدین تاش با پاراستن و اطلاع حزب دمکرات کوردستان با میت دیدار داشته است تا در ترکیه علیه پ.ک.ک سازمانی جاسوسی ایجاد کند. اعضای دستگیر شده میت در رسانه‌ها اطلاع دادند؛ اما چون این شخص و اشخاص دیگر نیروی لازم را ندارند، درخواست آنها مورد پذیرش قرار نگرفت.

همکاری حزب دمکرات کوردستان با دولت ترک ویژگی این حزب است. در رابطه با موضوع حمله داعش به شنگال نیز گفته می‌شد که احتمال دارد حزب دمکرات کوردستان به معاملاتی در این رابطه دست زده باشد. داعش در زمانی که به حمله به هولیر دست زد، بیانیه‌ای را صادر کرده بود و اظهار داشته بود که حزب دمکرات کوردستان به وعده خود عمل نگرده است. لازم است که این گفته داعش روشن شود که چرا چنین گفته است. [حزب دمکرات کوردستان چه وعده‌/هایی به داعش داده بود؟].

اکنون در شنگال نیروهای ی.ب.ش، حزب آزادی ایزدی‌ها، خودمدیریتی و مجلس ایزدیان حضور داشته و به فعالیت مشغولند. حزب دمکرات است که در این میان تلاش دارد تا انها را تضعیف نماید. حزب دمکرات کوردستان نیروهایی را که مایل به رهبر پ.ک.ک، عبدالله اوجالان هستند را مانند دولت ترک «تروریست» خطاب می‌کند. در شنگال و در روژاوا نیز این افراد را به دست دولت ترک مورد هدف قرار می‌دهد. زمانی که با نیروهای آمریکا، اتحادیه اروپا، و روس‌ها و دیگر نیروهای مختلف ارتباط برقرار می‌کنند، اعلام می‌نماید که نیروهای ی.پ.گ/ پ.ی.د/ ی.ب.ش همگی زیر مجموعه پ..ک.ک هستند و آنان را به عنوان هدف مطرح می‌نماید. در تمامی دیدارهای این حزب با مقامات عراقی اعلام می‌نمایند که نیروهای ی.ب.ش نیروهای پ.ک.ک هستند و باید از این منطقه اخراج شوند. و از سوی دیگر حزب دمکرات کوردستان تمامی طرف‌ها در شنگال را علیه نیروهای ی.ب.ش و حزب آزادی ایزدی‌ها و شورای خودمدیریتی تحریک می‌نماید. نیروهای حزب دمکرات کوردستان در پشت حمله به شنگال قرار دارند. بدون شک دولت ترک دشمن کوردهاست. غیر از سوء نیت دشمن مصمم کوردهاست. دولت عجیبی است که برخوردار از دین و ایمان و انسانیت نبوده و دشمن بشریت است. اما اگر نتوان به نقش حزب دمکرات کوردستان را در این حملات اشاره نمود، واقعیات لاپوشانی می‌شوند.

کوردها اکنون در تمامی مناطق کوردستان در رابطه با اتحاد ملی بحث و گفتگو می‌کنند. اتحاد ملی به بخش لاینفکی از مطالبات تمامی کوردها تبدیل شده است. غیر از حزب دمکرات کوردستان اکثریت جنبشهای سیاسی برای برداشتن گامی در راستای اتحاد ملی آماده به نظر می‌رسند.حزب دمکرات کوردستان می‌داند که با سیاستهای کنونی خود، همکاریهای خود با دشمن کوردها نمی‌تواند در وضعیتی که اتحاد ملی کوردها برقرار باشد، در مقابل اتحاد ملی سیاستهای پیشین خود را دنبال نماید. اتحاد ملی در نوع خود برای خاتمه دادن به ارتباط و موضعی اینگونه است که در خاتمه به کوردها آسیب می‌رساند. هدف از این اتحاد ایجاد ارتباط دیپلماتیک بین نیروهای سیاسی کورد است. کنگره ملی کوردها نیز بیش از هر چیز در رابطه با این استراتژی ملی و دیپلماسی مشترک تاکید دارد. اینگونه است که احزاب سیاسی نمی‌توانند به سازمان‌های دیگر آسیب برسانند. اما در صورتیکه حزب دمکرات کوردستان با سیاست اتحاد ملی مواجه شود، ادامه این سیاستها از سوی این حزب می‌تواند وی را متهم اصلی این عرصه معرفی نماید.

بسیار مهم است که این نکته آشکار شود که در شنگال حزب دمکرات کوردستان چگونه با دولت ترک همکاری می‌نماید. در غیر اینصورت همکاریهای این حزب و حملاتی شبیه به این همچنان ادامه می‌یابند.

منبع: ینی اوزگور پلتیکا