اعلام تصمیم شورای اروپا در مورد اوجالان: فورا احکام صادر شده اجرا شوند

کمیته وزرای اتحادیه اروپا در آخرین تصمیم خود مبنی بر دیدار با عبدالله اوجالان، از ترکیه درخواست نمود که فورا در این باره اقدامات لازم را در پیش بگیرد

کمیته وزرای شورای اتحادیه اروپا که نظارت بر تصمیمات و دستورات دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و هر سه ما یکبار تکشیل جلسه می‌دهد، در فاصله روزهای ۳۰ نوامبر و ۲ دسامبر در استراسبورگ فرانسه، نشست خود را برگزار کرد. این کمیته بعد از نشست ۳ روزه خود در پاسخ به درخواست انجمن حقوقدانان برای آزادی اوجالان OHD، بنیاد پژوهشهای اجتماعی و حقوقی TOHAV، سازمان حقوق بشر İHD، بنیاد حقوق بشر ترکیه TİHV را در خصوص وضعیت عبدالله اوجالان و زندانیان دیگری با اسامی حیاتی کایتان، امین قربان و جوان بولتان ارزیابی و بررسی کرد.

ترکیه تا سپتامبر فرصت دارد

کمیته با اعلام تصمیمات خود از مقامات ترکیه درخواست نمود که در رابطه با شمار افرادی که در زندان هستند و به حبس ابد محکوم شده‌اند، و به حکم اوجالان-۲ معروف شده است، حداکثر تا سپتامبر ۲۰۲۲ در خصوص پیشرفتهای خود در اجرای اقدامات لازم، به شورای وزرای اتحاد اروپا اعلام نماید که چه اقداماتی را در پیش گرفته است.