دومین روز اعتصابات سراسری در روژهلات کوردستان و ایران

در ادامە خیزش ژن، ژیان، آزادی، دومین روز اعتصابات گستردە و سراسری در روژهلات کوردستان و ایران با قدرت ادامە دارد.

در ادامە خیزش ژن، ژیان، آزادی، اعتصابات گستردە و سراسری در روژهلات کوردستان و ایران با قدرت وارد دومین روز خود شدە است. طبق اطلاعات بدست آمدە از روژهلات کوردستان و ایران، از روز گذشتە  بخشهایی از شهرهای ارومیه بە اعتصاب گستردە علیە رژیم جمهوری اسلامی پیوستەاند، این اعتصابات با قدرت در شهرهای اشنویه، مهاباد، بوکان، سقز، دیواندره، قروه، سنندج، مریوان، دهگلان، کامیاران، جوانرود، روانسر، پاوه، کوزران، کرمانشاه، ایلام، آبدانان و سرابله طی روز گذشتە و امروز در جریان بودەاند.

در شهرهای دیگر ایران نیز این اعتصاب وارد دومین روز خود شدە است. در استان زنجان بازاریان و کسبه شهر ابهر، پاساژ رضا در تهران، کرمان، ملکشهر در استان اصفهان، بوشهر، بندرعباس، اراک، بازارچه مرزی چابهار، بازار ماهی فروشان انزلی بە این اعتصاب پیوستەاند. در مشهد رانندگان اتوبوس رانی نیز بە این اعتصاب پیوستەاند. بخشهایی از بازار تهران نیز بە این اعتصاب پیوستەاند.

نیروهای امنیتی و انتظامی بە منظور مقابلە با این اعتصاب و گسترش هر چە بیشتر آن، ضمن تهدید کسبە از طریق شورای اصناف، اقدام بە پلمپ و نشانە گذاری فروشگاهها کردە و از طرف دیگر بە صورت تلفنی بە تهدید کسبە می پردازند. از طرف دیگر، طبق گزارشهای بدست آمدە، مردم نیز بە بە دلیل همراهی با صاحبان کسبە، از خرید و حضور در فروشگاهها خودداری کردەاند.

همزمان با مقاومت بازار، موج دستگیریها در کوردستان نیز ادامە دارد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، طی روزها گذشتە، از روز شنبه ۱۲ آذر، زانيار عزيزى  هنرمند و كارگردان جوان کُرد توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. روز دوشنبە ۱۴ آذر، یک شهروند  دیگر کورد با نام سوران چراغی اهل دیواندره نیز در کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.  امید سلیمانی، فعال مدنی و دایی این شهروند نیز در ۷ آذر توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت شده بود. همزمان با این دستگیریها نسیم مردوخی،  دانش‌آموخته هنر از دانشگاه هنر و از شهروندان سنە کە در مورخ  ۲۳ مهر از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدە بود، همچنان در شرایط سخت زندان قرچک ورامین  نگهداری شدە و پرونده‌ای تحت عنوان اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۲ دادسرای اوین برای وی تشکیل شده است. هیرو شیخ الاسلامی نیز روز گذشتە در سنە دستگیر شدە است. از طرف دیگر طبق اخبار تایید شدە، روز گذشتە دو شهروند جوانرو، در روژهلات کوردستان با اسامی رحیم عزیزی و دانا کریمی نیز دستگیر شدەاند. کامران ویسی، آزاد بهرام میرزایی نیز از شهروندان کرماشانی و پاوە توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدە و تاکنون اطلاعی از سرنوست آنان در دست نیست. همزمان با موج گستردە دستگیریها، امروز دو جوان کورد درەشار از توابع ایلام با اسامی محمد زینی وند و اشکان شیرخدا نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدەاند.