عصر گریلا در سرتاسر جهان آغاز می‌شود | یادداشت

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان به مناسبت سالگرد ۱۵ اگوست یادداشتی را برای وبسایت پ.ک.ک اماده کرده است.

متن یادداشت کالکان به شرح ذیل است:

◼️ پیش از هر چیز جشن بازخیزی ۱۵ اگوست را به رهبر آپو و تمام رفقا شادباش می‌گویم. در سی‌و‌هشتمین سالگرد ۱۵ اگوست امیدهایم برای پیروزی را با شما درمیان می‌گذارم و با گرامیداشت یاد و خاطره فرمانده جاویدانمان هوال عگید، یاد و خاطره تمام شهدایمان را گرامی می‌دارم و به تمام افرادی که بر اساس کارزار زمان آزادی فرا رسیده است، علیه دشمن به شیوه‌ای بی‌امان دست به مقاومت می‌زنند را درود می‌فرستم. زمان مبارزه خلق‌ها، گریلا فرا رسیده است. زمان ارتش‌های منظم، زمان نیروهایی که به استعمارگری و فشار دست بزنند خاتمه یافته است.

مشاهده پیروزی، کسب شکوه و غرور اینگونه آسان نبود، اما اکنون پیروزی در مقابل ماست. پیروزی نزدیک ماست و در صورتیکه دست را به سوی ان دراز کنیم، می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. واقعیتهای ۳۷ ساله بعد از ۱۵ اگوست ۱۹۸۴ این مسئله را اثبات کرده است و ما بر این اساس وارد سی‌و‌هشتمین سالگرد ۱۵ اگوست می‌شویم. پیشرفتها و دستاوردهای موجود همه از طریق مقاومت و نبرد قهرمانانه ۳۷ ساله خلق شده‌اند. پیش از آن، مقاومت‌های حلوان و سیوَرَگ، همچنین نبرد انتقامی انقلابی که رهبر آپو در پاسخ به شهادت رفیق حقی کارر آغاز کرده بود، این واقعیت را ایجاد کرده بود. آنچه که ثابت شده است، فلسفه، خط‌مشی سیاسی ایدئولوژیک و فکری آپویی است. پیروزی از طریق این خط ممکن می‌شود. پیروزی از طریق گریلاهایی که در زمان مناسب خود را سازماندهی کرده و دست به عملیات می‌زنند خلق می‌شود.

هر نبردی و پیروزیی هزینه دارد

خلق کورد و گریلاهای قهرمان آن در تمام میدانها هزینه می‌پردازند. اما این فعالیت‌ها پیروزی‌ها و پیشرفتهای بزرگی را با خود همراه دارد. هیچیک از این مقاومت‌ها و هزینه‌ها بدون نتیجه نیستند. هر هزینه‌ای که ما می‌پردازیم، مانند هزینه‌های پیروزی و پیشرفتها عظیم هستند.

مسئله‌ای که رهبر آپو آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد و متوجه ماست از این قرار است: اگر اندکی دیگر متوجه و حساس باشیم، اندکی دیگر درک بیشتر و سازماندهی و طراحی دقیقتر داشته باشیم، بیش از این در خصوص امور نظامی و سیاسی عمیقتر باشیم، در خط ایدئولوژیک-سازماندهی گسترده‌تر عمل کرده و با دیسپلین‌تر باشیم، هزینه‌های پرداخته شده، به نصف کاهش پیدا می‌کنند. بدون گمان نبرد بدون هزینه نخواهد بود، پیروزی نیز بدون هزینه، به اسانی دست یافتنی نیست. بدون شک هر نبرد و پیروزیی هزینه بردارند، اما برای پیروزی با هزینه‌های کمتر، ما نواقصی داریم. انتقادات رهبر آپو در این رابطه هستند. رهبر آپو بدون شک نمی‌گوید که چرا شما دست به جنگ زده‌اید، چرا اینقدر جسور و فداکار هستید، هر چند که همیشه با احترام از آن استقبال و تقدیر کرده است. و در اصل این رویه از سوی وی خلق شده است. نتایجی که از سوی رهبری آفریده شده‌اند، همه با مبارزه نیروهای گریلا ممکن شده‌اند. این نتایج کدام‌ها هستند؟ کوردی که به یک فسیل تبدیل شده بود را به کورد آزاد بدل کرد. رهبر آپو این مسئله را به نحوی شفاف تعریف کرده است. زنان، جوانان و جامعه را به سطح یک جامعه آزاد برکشیده است. ما انقلاب بزرگ شخصیتی، ذهنیتی و وجدانی را به انجام رسانده‌ایم. هم اکنون نیز همه نیروی فکری رهبر آپو را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. تلاش می‌کنند درک کنند که چگونه این نیری فکری را درک کنند که چگونه از این میزان تاثیرگذاری بر شخصیتها و جامعه برخوردار بوده است.

همه می‌گفتند که کورد خاتمه پیدا کرده است، مرده است. دولت ترک می‌گفت من کورد را به خاک سپردم و بر روی آن بتن ریختم. اکنون نیز در همانجایی که بر روی کورد بتن ریخته است، جامعه‌ای پدیدار شده است که از نو احیا شده و بتن را ویران کرده است. مرده از گور برخاسته است و زنده شده است. جامعه کوردی با انقلاب آزادی خود، خود را مجددا احیا کرده است و هم اکنون همه دریافته‌اند که کوردی را که تا دیروز به آنان مرده می‌گفتند، امروز احیا شده است. تمام این مسائل با مبارزه مسلحانه چهل سال قبل در ارتباط است. در نتیجه افکار رهبر آپو بوده است. در نتیجه عملکرد گریلا از طریق این تفکر بوده است.

عصر گریلا در سراسر جهان آغاز می‌شود

کوردستان نقشی را که می‌تواند در مبارزه مسلحانه ایفا کند، ایفا کرده است و نتایج مهمی را خلق کرده است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا نیروی گریلا می‌تواند از این بهتر عمل کند؟ بله، می‌تواند. خط‌مشی رهبر آپو این مسیر را نشان می‌دهد. اگر بر این خط مشی اصرار شود، این مدعا ادامه داشته باشد، جسارت و فداکاری ادامه داشته باشد، خط فدایی موجود و مقاومت گریلا با تاکید همچنان ادامه پیدا کند، پیشرفتهای نظامی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک موجود می‌توانند پیشرفتهای به مراتب بیشتر و گسترده‌تری را ایجاد کنند. رهبر آپو گفته است: این هنوز ابتدا است، از هم اکنون به بعد را نگاه کنید. آنچه که تا کنون انجام شده است، می‌تواند به عنوان آغاز در نظر گرفته شود. می‌تواند به عنوان قدم‌های نخستین در نظر گرفته شود. اگر از چنین عزم راسخی، پشیمانی در کار نباشد، این خط قهرمانی، فدایی به طور عمیق ادامه پیدا کند، نتایج آن به مراتب بیشتر و بیشتر نمود پیدا می‌کنند. مبارزه آزادی کوردستان تاثیر بزرگی را بر تمام خاورمیانه و جهان خواهد داشت و در تمام جهان عصر گریلا آغاز می‌شود و همه می‌توانند بر اساس خط گریلا از خود دفاع کنند. زیرا تا کنون ارتش‌ها نتوانسته‌اند از هیج کس دفاع کنند، در هم شکسته شده‌اند. خوردند، نوشیدند، خلق را لگد مال کردند اما نتایج بدست آمده غیر از نابودی نبوده است، حتی تشکیل‌دهندگان خود را نیز ناامید کرده است. این نیرو مانند برآیندی تاریخی است. نتایج نمود آن بیش از پیش، بهتر بودن آن را از ارتش و دولت نشان می‌دهند. سازماندهی‌های معکوس متعلق به انسانیت و جامعه هستند.

اکنون عصری که این نتایج را تصحیح کند فرا رسیده است. مبارزه خلق‌ها و خصوصا مقاومت خلق کورد بر اساس مقاومت نیروهای گریلا، آن را در هم شکسته است. احتمال دارد که برخی بپرسند که خوب، در کوردستان گروهی از گریلاها مبارزه می‌کنند، آیا اشتباه نیست که این اندازه در حق آن مبالغه‌ صورت گیرد؟ خیر؛ کسانی که کوردستان را تقسیم کرده‌اند و آن را از هم جدا کردند، کسانی که انکار و نابودی را بر جامعه کوردی تحمیل کردند، نه فقط دولت‌های ترک، ایران و سوریه و عراق بودند. پشت این دولت‌ها، حاکمان جهانی قرار داشتند. انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی هم این تقسیم و تجزیه کوردستان را قبول کرده بودند. آمریکا نیز با رهبری سیستم به همین شیوه فشار وارد می‌کند. به همین علت ما نه فقط عله ارتش ترک و اشغالگران دیگر در کوردستان مشغول نبرد هستیم، بلکه ما علیه نیروهای حامی آنان نیز می‌جنگیم. همه آنها با هم مشغول همگاری بوده و دست به حمله می‌زنند. و آخرین بار این حملات به توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو منجر شدند. ما در مقابل حملات علیه خلقمان و جنبشمان دست به مقاومت زدیم. در مقابل ارتجاع جهانی دست به مبارزه زدیم. به همین دلیل نتایجی که امروز قابل مشاهده هستند، به تمام جهان ارتباط دارند و بر آن تاثیر می‌گذارند. آنکه در میان این جنگ نیز وارد سیستم مدرنتیه سرمایه‌داری می‌شود، سیستم اقتدارگرا و دولت محور هستند.

کارزار انقلابیگری آزادی آپویی آغاز شده است

مانند کارزارهای اقلابی تاریخی خط آزادی آپویی با قدرت آغاز شده است. مانند کارزار انقلاب اسلام، انقلاب فرانسه، انقلاب سوسیالیستی اکتبر و آکنون هم انقلاب آزادی آپویی. آغاز قدرتمندی داشته است و نیروی اساسی این انقلاب را تعریف کرده است. و آنهم گریلا است. اما گریلا در تاریخ به ایفای نقش خود دست زده است، بسیاری از خلق‌ها دست به تشکل و سازماندهی نیروی گریلایی زده‌اند. اما این اقدامات در سطح محلی و منطقه‌ای مانده‌اند، مقطعی بوده‌اند. اثبات شده است که گریلاهای کوردستان محلی یا منطقه‌ای نیستند، مقطعی نیستند، بلکه بازنمایننده وضعیت و زمانی هستند که گلوبال است.

باید تحلیلهای نظری، فلسفی و خط رهایی رهبر آپو برای آزادی زن به درستی درک شود و پذیرفته شود. اگر این مسئله به صورت درست درک شود و بر اساس مبارزه به پیش برده شود، گریلا مرزهای کوردستان را در می‌نوردد، در خاورمیانه و سطح جهان گسترش پیدا کرده و در مسیر آزادی زنان و فرودستان به مبنایی برای آزادی تیدبل می‌شود.

گریلا دست به احیایی جدید می‌زند، کارزار جدید ۱۵ اگوست را آغاز می‌کند. ۳۷ سال قبل گریلا یک نیروی محلی بود تنها برای کوردستان، باکور کوردستان فعالیت می‌کرد. اما اکنون مشاهده می‌شود که فراتر از کوردستان، در تمام خاورمیانه و جهان مشغول فعالیت است. حضور این جنبش گریل و مبارزه آن حتمی شده است. زمان آن فرا رسیده است که بر اساس خط دفاع از خود بر مبنای مسیر سازماندهی، مبارزه و آزادی برای تمام جهان آغاز شود. ما ناگزیر هستیم که مسئولیت و وظایف گسترده این عصر را به طور عمیق درک کنیم. بر اساس آن اموزش ببینیم. افق خود را گسترش بدهیم و بر این اساس بر مبنای راهکارها و تاکتیکها خود را سازماندهی کنیم. دست به فعالیتهایی بزنیم که خط آپویی همواره آن را به پیرووزی می‌رساند. اگر چنین عمقی کسب شود، گریلا برای تمام فرودستان مانند امیدی جدید، مانند حضور آزادی و سازماندهی و مبارزه، مانند مکتب فکری و سیستم پیروزی می‌تواند به موفقیت برسد.

پیش‌بینی‌های رهبر آپو در نتیجه تعمق، احساسات بزرگی است که تا کنون اشتباه نبوده و چهل سال هستند که از طریق درست نشان داده‌اند. چهل سال قبل که پ.ک.ک با دست بردن به اسلحه، انتقام شهید حقی کارر را گرفت، در کوردستان زمانیکه به استفاده از برخی از سلاح‌های کوچک و سبک گرفته شد، بسیاری همان زمان در مقابل آن ایستادند، بسیاری در مقابل تفکر، پیش بینی و عمل رهبر آپو مقابله کردند. کسانی که در مقابل آن بپا خاستند، فقط نیروهای استعمارگر و فاشیست نبودند. در این باره ملی‌گرایان مرتجع، برخی از نیروهای خرده بوروژواری موجود که در درون سیستم قاتل رشد کرده بود، دست به اقدامات زیادی زدند. بسیار خوب، تاریخ در نهایت بر چه کسی مهر تایید زد؟ زندگی چه چیزی را اثبات کرد؟ بعد از چهل سال نمی‌توان واقعیت را دید؟ کسانی که با برخورداری از این واقعیت به پ.ک.ک نزدیک می‌شدند، وضعیت انان هم اکنون قابل مشاهده می‌شود. پیش‌بینی‌های متعلق به ۴۰ سال رهبر آپو،  پیروزی‌هایی که در کوردستان به دست آورده است و تاثیراتی را که بر خاورمیانه و سطح جهانی داشته است از این موارد بوده‌اند. هم اکنون همه متوجه امرالی هستند. منتظر هستند که گفته جدیدی را از رهبر آپو بشنوند و بر اساس آن عمل کنند. زیرا هم اکنون هر کسی پذیرفته است که رهبر آپو واقعیت را نمایندگی می‌کند. آینده را پیش‌بینی می‌کند. و این در حالی است که پیشبینی‌های عده‌ای سه روز هم دوام نمی‌آورند. اما آنچه که تحقق پیدا می‌کند و اجرایی می‌شود، پیش‌بینی‌های رهبر آپو هستند.

حتی خوشبین‌ترین افراد هم پیش‌بینی نمی‌کردند. کسانی که در کوردستان با قتل‌عام مواجه شده بودند نیز چنان دچار ارعاب و تهدید واقع شده بودند که حتی پیش‌بینی‌های رهبر آپو را هم باور نداشتند. به رهبر آپو می‌گفتند که علیه دولت باید به دولت تبدیل شد، و مقابله با ارتش نیازمند ارتش است. مگر شما که هستید؟ گروهی دانشجو هستید. می‌گویید که دست به نبرد می‌زنیم، ما کوردستان را آزاد می‌کنیم. رهبر آپو هم در پاسخ می‌گفت: گریلا این مسئله را حل می‌کند. مبارزه آزادیخواهانه جامعه این مسئله را حل می‌کند. اعلام کرد که نه نیروی پول یا اسلحه، بلکه نیروی عقلانیت انسان است که با جرات و جسارت و فداکاری می‌تواند سیستم ظلم را از میان بردارد. و براستی هم این رهبر آپو و خط آزادیخواهانه و پیش‌بینی‌های او بود که سیستم ظلم را از درون مورد حمله قرار داده و از میان برداشت. ارتشی از میلیونها نظامی که از نیروی انفجار اتمی در سطح جهانی برخوردارند، یک به یک شکست خوردند و آنچه که بر جای ماند، گریلا است که به نیروی انسان، اراده انسانی، ذهنیت انسانی و جسارت و فداکاری منوط است و رهبر آپو آنها را خاطرنشان ساخته است.

باید از افقی گسترده و آرمانی بزرگ برخوردار باشیم

از هم اکنون به بعد در عصر جدید، باید از افقی گسترده و آرمانی بزرگ در مبارزه امان برخوردار بوده و به آن بنگریم. باید معیارهای ما قدرتمند باشند، باید خلقی باشیم که از دیسیپلین برخوردار است. خط‌مشی قهرمانی که عگیدها، بریتانها، زیلانها آغاز کرده‌اند باید هم اکنون به عالی‌ترین سطوح برکشیده شوند. قهرمانی افرادی مانند حقی‌ها، مظلوم‌ها، کمال‌ها بیش از پیش عمق پیدا کرده و قدرتمندتر شوند. اگر اینگونه عمل کنیم، بر این اساس واقعیت رهبری، روح، احساس، تفکر، فلسفه، خط ایدئولوژیک، خط سیاسی، رهیافت مبارزه رهبری را به درستی درک کنیم، به خوبی آن را بپذیریم، براساس آن سازماندهی شکل بگیرد، سال جدید مبارزه ما بدون تردید می‌تواند به سالی پر از مبارزه تعیین کننده منجر شود.

نتایج مبارزه چهل ساله نشان داده است که ما می‌توانیم به پیروزی برسیم. ما مبارزه‌ای اینگونه را از هر زمانی بهتر، با مدعا، با سازماندهی و درکی گسترده‌تر به پیش برده و به پیروزی می‌رسانیم. عزم راسخ ما برای پیروزی از هر زمانی بیشتر است. بدون گمان باید ما به طور معمولی به این وظیفه‌ای که بر دوش ما گذاشته شده است نگاه نکنیم. کسانی که دشواری‌ها را از جلوی پای خود برداشته‌اند، میلیتانهایی هستند که با استفاده از فرصت‌های حداقلی، در مقابله با سنگین‌ترین حملات، بر اساس خط آپویی آموزش دیده‌اند و خود را سازماندهی کرده‌اند. اینان به ما نشان داده‌اند که دست‌یابی به موجودیت حیات آزاد امکان‌پذیر است. به همین علت دشواری‌های موجود، از آن نوع دشواریهایی نیستند که نتوان آنها را از میان برداشت. تنها در صورتیکه خط مشی آپویی را به درستی درک کنیم، ان را به خوبی بپذیریم و بر اساس آن خود را آموزش بدهیم و ان را عملی کنیم، چنین چیزی امکان‌پذیر است.

در صورتیکه ما خود را بر این اساس برای مقاومت بسیج کنیم، چیزی وجود ندارد که نتوانیم آن را به دست بیاوریم. ما در مبارزه‌ای جدید قرار داریم که از مبارزه قبلیمان بسیار گسترده‌تر است. رهبر آپو گفته است: کسانی که اهداف خود را گسترش دهند، تلاش‌های آنان نیز سترگ خواهد بود. در این مرحله باید افق ما گسترده بوده و اهداف ما نیز عظیم باشند تا ما نیز به صورت گسترده تلاش کنیم. باید این تلاش‌های گسترده‌تر باشند،  از طریق راهکارهای مختلف و متنوع باید به اساتید استراتژی و تاکتیک تبدیل شویم. زمانیکه به این سطح دست یافتیم، آن زمان است که اهداف ما تحقق پیدا می کنند.

شانس بزرگی است که بر اساس چنین پیشرفتی به مبارزه بپیوندیم. و این واقعیت ما و رهبری ما و روح شهدای ما است که می‌تواند به نتیجه دست پیدا کند. باید شهدایمان را بر این اساس همواره به یاد داشته باشیم. رهبر آپو گفته است ما از صفر اغاز کردیم. رهبر آپو اکنون کوردستان را به نیروی پیشاهنگ جهانی مبارزه تبدیل کرده است. بیش از آن، از رهبر آپو چه چیز دیگری می‌توانیم بخواهیم! وظایف و مسئولیتهای خود را محقق کرده است. هم اکنون باید از مسئولیتهای وی صیانت کرده و این وظایف را به پیش برد. وظیفه جوانان کورد این است، جوانی خط رهبر آپو از این طریق ممکن است. ما دختران و پسران کورد خارج از این وظایف، وظیفه دیگری را نمی‌شناسیم. جوانی با رهبر آپو پا گرفته و خود را شناخته و به اراده جدیدی تبدیل شده است. امروز نیز به خلق و جنبش آزادیخواهی تبدیل شده است. مسئولیت جوانان کورد این است که این مرحله را درک کرده و وظایف این مرحله را بر دوش بگیرد. درس‌های تاریخی ما در جنگ چهل ساله برای درک این واقعیت کافی هستند. هر کس این درس‌ها و تجارب را درک کند، می‌تواند به نیروی مبارزه دست پیدا کند.

خلق صاحب نتایج پدیدار شده است. رهبر آپو گفته است که پ.ک.ک عرصه مبارزه آزادی است. هر کس به آن بپیوندند، آن را درست درک کند، از آن دفاع و صیانت کند، مبارزه کند، همان صاحب پ.ک.ک است. همه باید این مسئله را بدانند، بر این اساس وارد عمل شوند و همیشه به آموزش بپردازند. بر این اساس باید همواره مطالبه‌گر بود و از اهداف و تلاش‌های بزرگ برخوردار بود. با راهکار و طنین آپویی همواره بتوان به پیروزی دست پیدا کرد. ما در فرایند انقلابی قرار داریم. همه باید این مرحله را به درستی ارزیابی کنند، سریعا اموزش دیده و آماده باشند، به این کارزار بزرگ پیوسته و با این انقلاب مقدس همکاری کنند.◻️