فراخوان کودار برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان خوی

وقوع زلزله در منطقه خوی از توابع اورمیه موجب وقوع بحران در سرمای شدید برای خلق‌های کورد و آذری شد. «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» به خلقمان و خانواده‌های جانباختگان تسلیت می‌گوید و برای مجروحین آرزوی سلامت عاجل دارد.

متن فراخوان کودار:

کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان خوی وظیفه اخلاقی و انسانی است

فراخوان کودار برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان خوی

وقوع زلزله در منطقه خوی از توابع اورمیه موجب وقوع بحران در سرمای شدید برای خلق‌های کورد و آذری شد. «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» به خلقمان و خانواده‌های جانباختگان تسلیت می‌گوید و برای مجروحین آرزوی سلامت عاجل دارد.

وقوع زلزله در شرایط سخت زمستان و سرمای شدید درحالی که منطقه خوی و اورمیه از مناطق محروم هستند و نظام حاکم توجهی به آن ندارد، موجب دشواری معیشت و گذاران خلقمان شده است. نگرانی در خصوص عدم کمک‌رسانی‌ها و رسیدگی دولت حاکم بیشتر شده و اطلاعات بصورت قطره‌ای اعلام می‌شوند. وسعت خرابی خانه‌‌ها و بی‌پناهی مردم لازمه کمک‌رسانی گسترده خلقمان در سراسر ایران و شرق کردستان است تا مرهمی باشد بر زخم آسیب‌دیدگان.

خلقمان در شرق کردستان و بخش‌های دیگر همیشه در زمان بروز وقایعی چون زلزله و سیل بصورت گسترده و انساندوستانه و بنا به وظیفه میهن‌دوستی به یاری یکدیگر شتافته‌اند. لازم است امروز نیز خلقمان برای جمع‌آوری کمک‌های متنوع و برآوردن نیازهای فوری و حیاتی خلقمان در شهرستان خوی اقدام نمایند. لازم است که فعالان و سازمان‌های مدنی در هرجای شرق کردستان و در خطه آذربایجان بدون انتظار از رژیم حاکم همانند گذشته اتاق‌های مدیریت بحران مدنی تشکیل دهند و به اهالی محترم خوی یاری برسانند.

کودار ضمن تسلیت مجدد به خلقمان و خانواده‌های محترم جانباختگان و آرزوی سلامت عاجل برای مجروحین، از تمامی اقشار و توده‌ها، فعالان و آحاد خلقمان دعوت بعمل می‌آورد که در شرایط بحرانی و دشوار معیشت به یاری خلقمان در خوی بشتابند. کمک‌رسانی به خلقمان در منطقه زلزله‌زده خوی و حومه یک وظیفه اخلاقی و انسانی می‌باشد.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۳۰ ژانویه ۲۰۲۳