همدستی خانواده بارزانی با رژیم فاشیست ترکیه؛ اشغال بیش از ۲۰ درصد خاک اقلیم کوردستان

یک عضو سابق پارلمان اقلیم کوردستان می‌گوید: غیر از اینکه ۲۰ درصد از خاک اقلیم کوردستان توسط ارتش اشغالگر ترکیه اشغال شده است، سلیمانیه نیز به جولانگاه اطلاعات ایران، میت ترکیه و دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر تبدیل شده است.

٢۶ شهریور/ ١٧ سپتامبر دستگاه اطلاعاتی میت ترکیه در مرکز شهر سلیمانیه، یاسین بولوت (شُکری سرحد) انقلابی کورد را ترور کرد.

عمر عنایت، عضو سابق پارلمان اقلیم کوردستان در این رابطه به خبرگزاری روژ نیوز گفت:"اکنون اقلیم کوردستان با هر دو خط خود [پ.د.ک و ی.ن.ک]، علاوه بر آنکه ۲۰ درصد از آن توسط ارتش ترکیه اشغال شده است، اینجا یعنی خط سبز نیز به پناهگاه اطلاعات ایران و میت ترکیه و دستگاه‌های اطلاعاتی سایر کشورها تبدیل شده است.

عمر عنایت همچنین گفت: اکنون اینجا محلی امن برای هر کسی که بخواهد علیه یکی از همسایگان صحبت بکند، نیست.

لازم به ذکر است، روز ۱۶ سپتامبر نیز دستگاه اطلاعاتی میت در داخل شهر سلیمانیه تلاش کرده بود تا یک شهروند دیگر باکور کوردستان با نام فرهاد باریش را ترور کند که وی مجروح شده بود.