جوانان آپویی روژهلات: ما تا رسیدن به هدف خود مبارزه خواهیم کرد

کمیته شهید پیشوا مهاباد جوانان آپویی روژهلات کوردستان اعلام کردند که در امتداد راە قاضی محمد رهبر جمهوری مهاباد به مبارزه ادامه می‌دهند و تا رسیدن به هدفشان دست از مبارزه بر نمی‌دارند.

کمیته شهید پیشوا مهاباد جوانان آپویی روژهلات کوردستان به مناسبت سالگرد اعدام قاضی محمد و رفقایش بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه یاد و خاطره قاضی محمد پیشگام جمهوری کوردستان، همه‌ی‌ شهدای کوردستان و شهدای انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" گرامی داشته شد.

در این بیانیه آمده است: تجربه جمهوری کوردستان در مهاباد استقلال و خودمدیریتی بود. هدف هر جامعه استقلال و حفظ موجودیت آن است. این نیز تضمین‌کننده موجودیت است. جامعه کورد، صاحب این اراده است که از موجودیت خود دفاع کند و نمونه‌ای برای سایر ملت‌های منطقه شده است.

هر زمانی که فرصتی برای خودمدیریتی پیش آمده باشد، این به برگی زرین در تاریخ سیاسی خلق کورد تبدیل شده است. جمهوری کوردستان نیز در مهاباد تصمیم گرفت که  خودمدیریتی خود را تاسیس کند، این امر نیز به رهبری قاضی محمد ایجاد شد. تجربه جمهوری کوردستان با همه نتایجش به نمونه‌ی موفقی تبدیل شد و همه می‌توانند از آن بهره ببرند.

ما به عنوان جوانان آپویی مهاباد، خود را مسئول این مسیر می‌دانیم. تجربه جمهوری کوردستان برای وحدت ملی، برگزاری کنگره ملی را اساس قرار می‌دهد. ما به عنوان جوانان آپویی خائنان عفرین و مهاباد را فراموش نمی‌کنیم.

بار دیگر به خلقمان، پیشوا قاضی محمد و اللخصوص شهدای انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" قول می‌دهیم که تا زمانی که به اهداف خود دست ‌نیابیم، لحظه‌ای توقف نکنیم و به مبارزه خود ادامه دهیم.

گفتنی است قاضی محمد رهبر جمهوری کوردستان در ۳۱ مارس ۱۹۴۷ در میدان چارچرا (چهارچرا‌غ) مهاباد جایی که جمهوری کوردستان را در آن‌جا اعلام شده بود، اعدام شد.