نمونه تمبر پاپ فرانسیس و اغوای رهبران اقلیم از سوی ترکیه | یادداشت

جدای از وجود، بروز و انگیزش احساسات ملی کوردی درمیان برخی از کوردها و البته فروکش زود هنگام قابل پیش بینی آن، در پس موضوعی به نام چاپ تمبر با نقشه کوردستان بزرگ احتمالاتی را می‌توان در نظر گرفت ....

◼️ همزمان با سفر پاپ فرانسيس به اقليم کوردستان، در اين منطقه‌‌ی خودمختار يک تمبر پستی بطور نمونه با تصوير پاپ چاپ شد که در پس زمينه آن نقشه‌ای سايه‌وار از کوردستان بزرگ نيز قرار داشت.

چاپ نمونه تمبر مزبور اما نه‌ تنها خشم دولت ترک را برانگیخت، بلکه‌ با واکنش اعتراضی ایران و همچنین با تهدیدات و توهین گروه‌های اولترا فاشیست ترک نیز مواجه شد، تا جایی حاکمان هولیر سراسیمه شده و با دستپاچگی ضمن تبری جویی از تصویب و چاپ تمبر مورد بحث، آنرا با قید فوریت، غیر مجاز و غیر قانونی اعلام کردند.

جدای از وجود، بروز و انگیزش احساسات ملی کوردی درمیان برخی از کوردها و البته فروکش زود هنگام قابل پیش بینی آن، در پس موضوعی به نام چاپ تمبر با نقشه کوردستان بزرگ احتمالاتی را می‌توان در نظر گرفت. هریک از سه احتمالی که در ذیل آمده تا حدودی می‌تواند نزدیک به واقع باشد، اما قبول هر احتمال تنها مبین تصوری خواهد بود که ما می‌توانیم از پس زمینه‌های مساعد موجود [در اقلیم کردستان] دریافت کنیم:

اولین احتمال نسبتا ضعیف از نظر نگارنده این خواهد بود که مسئولان حکومت اربیل با هدف بر انگیختن احساسات ملی و صرفا به منظور ترمیم اعتبار از دست رفته‌ی خود در میان برخی کوردهای منطقه، با انتشار این تمبر می‌خواستند نمایشی از یک بازی پوپولیستی راه بیاندازند.

احتمال دوم را هم میتوان هم سطح احتمال اول در نظر گرفت و آن اینکه حاکمان هولیر یا از چاپ و طراحی تمبر با نقشه کوردستان بزرگ اطلاع چندانی نداشتند و یا اینکه بروز و شدت خشم و عصبانیت ترک‌ها و اعتراض احتمالی ایران را در چنین سطحی، پیش بینی نمی‌کردند.

سومین و نزدیک به واقع‌ترین احتمال اما مربوط به نقش ترکیه‌ای‌هاست.

دولت ترکیه و اردوغیانی‌ها هزاران نیروی اطلاعاتی و جاسوسی را تحت لوای ارگان‌ها و سازمان‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و حزبی و هم در قالب شرکت‌های بازرگانی و فروشگاه‌های تجاری به اقلیم کوردستان گسیل داشته‌‌اند. ترکیه‌ای‌ها شریانهای اقتصادی اقلیم بویژه منطقه‌ی زرد را در دست گرفته و بنوعی در تصمیمات امنیتی و سیاسی اقلیم نیز نفوذ و دخالت قابل ملاحظه‌ای یافته‌اند.

اردوغانی‌ها همانگونه که در پس پرده در اغوای رهبران اقلیم به اعلام رفراندوم زود هنگام استقلال در ٢٠١٧ نقش داشتند و در تجمعات خیابانی مردم و هواداران رفراندوم، نفوذی‌های ترکها پرچم دولت‌های حساسیت برانگیز را به میان مردم آورده و بالا بردند، در قضیه‌ی چاپ نمونه‌ تمبر اخیر نیز احتمال نقش دولت ترکیه و رد پای نفوذی‌هایش را نباید خیلی دور از واقع در نظر گرفت.

چاپ و یا عدم چاپ یک نمونه‌ تمبر سمبولیک در نوع خود، نمی‌تواند اثباتگر و یا نافی ماوا و نیشتمان کوردها باشد، اما...

نمایش فوران خشم و تهدیدهای لفظی ترک‌ها در مجلس و جلو انداختن اولترا فاشیستها، بنظر با هدف تحریک ایران در راستای تعمیق هرچه بیشتر اختلافات میان ایران و کوردها و اثر گذاری بر روی ایرانی‌ها باشد همانند آنچه که در ٢٠١٧ [پسا رفراندوم استقلال کوردستان] اتفاق افتاد.

گفته می‌شود دولت ترکیه، ایران را رقیب اقتصادی خود در منطقه می‌داند و از برخی پروژه‌های اقتصادی در دست مطالعه و یا در دست احداث ایران، از جمله پروژه‌ی اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان و چین و هند به بندر چابهار و یا از احتمال پروژه‌ی احداث ریل راه‌آهن اتصال کشورهای شرق و آسیای میانه به مدیترانه نگران است بویژه اینکه  گفته می‌شود این ریل احتمالاً کوردستان و اقلیم و روژآوا را نیز به مدیترانه متصل می‌کند.

رقابتهای اقتصادی و یا رقابتهای سیاسی و مذهبی دولت‌ها و کشورهای منطقه به خودشان مربوط است. مردم کورد اما باید هوشیار باشند بویژه حاکمان اقلیم بیش از این ملت کورد را به هیزم آتش و گوی چوگان دولت‌ها تبدیل نکنند.

رقابتهای اقتصادی و یا رقابت‌های سیاسی و مذهبی دولت‌ها و کشورهای منطقه به خودشان مربوط است. مردم کورد اما باید هوشیار باشند بویژه حاکمان اقلیم بیش از این ملت کورد را به هیزم آتش و گوی چوگان دولت‌ها تبدیل نکنند.◻️


*منبع: حساب کاربری اینستاگرام نویسنده