تروریست نشان دادن و منزوی ساختن نمی‌تواند پ.ک.ک را متوقف کند | یادداشت

مایکل روبن روزنامه‌نگار و محقق سرشناس آمریکایی، در یادداشتی که در روزنامه نشنال اینترست منتشر شده است به تلاش‌های آمریکا و ترکیه و پ.د.ک علیه پ.ک.ک اشاره می کند و می‌گوید، پ.ک.ک تنها حزبی است که به فساد و ملاحظات خانوادگی آلوده نشده است. و معتقد است.

◼️ حکومت عراق و حکومت اقلیم کوردستان در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ توافقی امنیتی بر سر شنگال امضا کردند، بدون آنکه به نظر یا خواست ساکنین ایزدی بپردازند. علی‌رغم اینها نه توافق عراق و نه تلاش‌های وزارت امور خارجه ی آمریکا نتوانستند از اعتماد مردم شنگال به پ.ک.ک بکاهند. بیشتر ایزدی‌ها معتقدند، پ.د.ک و مسعود بارزانی به ایزدی‌ها خیانت کرده‌اند.

مسئله فقط شنگال نیست بلکه ممکن است مسئله هولیر پایتخت باشد، که کنسولگری آمریکا در آنجا قرار دارد و خانواده‌ی بارزانی آنجا را تصاحب کرده‌اند، اما روز به روز ثبات منطقه بیشتر به خطر می‌افتد و مردم منطقه و حتی اعضای پ.د.ک نیز روز به روز بیشتر مسرور بارزانی نخست‌وزیر را  به دلیل ناتوانی در مقابله با فساد مورد نفرت قرار می‌دهند.  علاوه بر این ها اختلافات میان مسرور بارزانی و پسر عمویش نچیروان بارزانی در حال افزایش است.

در داخل کوردستان برخوردها و رفتارهای غیرقانونی خانواده‌ی بارزانی به مانند خانواده‌ی صدام و پسرانش نگریسته می‌شود. حقیقت این است که پ.د.ک مشروعیت خود را از دست داده است، چون بیشتر نقض حقوق و فسادها بر اساس ریشه‌های خانوادگی انجام می‌شوند.

در حقیقت پ.د.ک به نقض حقوق مردم و فساد اقتصادی و سیاسی ادامه داده و در حال از دست دادن مشروعیت خود در میان مردم است و آن هم به دلیل نبود صدای اپوزیسیون در داخل می‌باشد.

سالهاست وزارت امور خارجه‌ی آمریکا برای پ.د.ک تبلیغ می‌کند، اما به یک دلیل ساده به طور مداوم شکست خورده است و آن هم در آمیختن با فساد و اقدامات این حزب در راستای منافع خانوادگی می‌باشد.

ممکن است ترکیه و وزارت امور خارجه‌ی آمریکا ناامید شده باشند، چون پ.ک.ک به طور مداوم در حال جمع‌آوری نیروهای خود در سوریه و عراق است و بر تعداد نیروهایش افزوده می‌شود، این در حالی است که این مسئله برای داخل ایران و ترکیه نیز حقیقت دارد.

باید مسئولین ترکیه درک کنند که چرا ترکیه در قبولاندن تروریست بودن پ.ک.ک به مردم شکست خورده است، اما برای بیشتر خلق کورد پ.ک.ک هنوز تنها آلترناتیو مناسب سیستم سیاسی است.

بهترین و مناسبترین سیاست برای آمریکا این است که با گروه‌های کوردی که برای دمکراسی مبارزه می‌کنند به همکاری بپردازد. به طور خلاصه باید به آمریکا پیشنهاد کرد که با پ.ک.ک مانند سایر احزاب به طور یکسان برخورد نماید.

زمان آن رسیده است که آمریکا از برنامه‌ریزی و طرح سیاست خود علیه کوردها بر اساس خواست ترکیه و خانواده‌ی حکمران غیرمشروع بارزانی دست بردارد و به جای آن با جنبش‌هایی کار کند که مشروعیت اجتماعی دارند. مختصر اینکه با به حاشیه راندن پ.ک.ک و تروریست خواندنش هرگز به نتیجه‌ای نخواهید رسید.◻️