۳۲ حزب و جریان سیاسی علیه دولت اشغالگر ترکیه فراخوان دادند

۳۲ حزب و جریان سیاسی شمال و شرق سوریه خواستار پایان دادن به اشغال خاک سوریه توسط دولت ترکیه، فراخوانی منتشر کردند.

۳۲ حزب و جریان سیاسی در شمال و شرق سوریه خواستار پایان یافتن اشغال خاک سوریه توسط دولت ترکیه شدند. این بیانیه با حضور نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی شمال و شرق سوریه در مقابل ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در قامشلو خوانده شد. شرکت‌کنندگان تصاویر شهدای قتل‌عام جندریس، شاخه زیتون و پرچم‌های احزاب خود را برافراشتند.

در این بیانیه، از بیانیه ۳۲ حزب و جریان سیاسی که در ۲۳ مارس در مقابل مرکز تحقیقات و روابط دیپلماتیک شمال و شرق سوریه با افکار عمومی در میان گذاشته شد یادآوری شد.

طلال محمد، رئیس مشترک حزب صلح دموکراتیک کوردستان و نصرالدین ابراهیم، دبیر حزب دموکراتیک کورد در سوریه و جالینوس عیسی، عضو حزب اتحاد سوریانی بیانیه را خواندند.

در  این بیانامه ۳۲ حزب خواستار پایان دادن به اشغال خاک سوریه توسط دولت ترکیه شدند و گفتند که ترکیه و ائتلاف مسئول قتل‌عام جندریس هستند که تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه در شب نوروز انجام دادند و در نتیجه‌ی آن ۴ شهروند از یک خانواده شهید شدند.

احزاب و سازمان‌ها خواستار ایجاد اتحاد برای پایان دادن به اشغالگری ترکیه در مناطق اشغالی سوریه شدند.

پس از اعلام این فراخوان، هیئتی متشکل از ۳۲ حزب نامه اعتراضی را به زبان انگلیسی تقدیم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کردند.