ابتکار عمل خلق منطقه‌ی جزیره اولین فعالیت خود را انجام داد

ابتکار عمل خلق منطقه‌ی جزیره که برنامه‌ی فعالیت‌های خود برای درخواست آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعلام کرد، امروز اولین فعالیت خود را برگزار کرد.

ابتکار عمل خلق منطقه‌ی جزیره دیروز (۹ سپتامبر) برنامه‌ی فعالیت‌های خود برای درخواست آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعلام کرد. در این برنامه‌ها فعالیت و راهپیمایی در تمامی شهرها با شعار “آزادی رهبر آپو تامین کننده‌ی صلح در خاورمیانه است” برگزار می‌شود. امروز کنفرانسی در دِرک آغاز شد و فردا با راهپیمایی توده‌ای به پایان می‌رسد.

چادر فعالیت در مقابل مجلس خانواده‌ی شهدا دِرک برپا شد و عکس رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برافراشته شد. صدها ساکن شهر و روستا و شهرک‌ها و نمایندگان مجلس و موسسات در آن شرکت کردند.

در آغاز فعالیت، عضو ابتکار عمل خلق در دِرک، حسین رمضان، از انزوای حاکم بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سخن گفت.

رمضان گفت: “ایده‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کنار گذاشته شد. انزوای حاکم علیه رهبر آپو، انزوایی علیه تمامی بشریت است. سکوت نیروها و سازمان‌های بین‌المللی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند را محکوم می‌کنیم. مبارزه خود را برای دستیابی به آزادی فیزیکی رهبری افزایش خواهیم داد”.

عضو مجلس خانواده‌ی شهدای دِرک، محمد شریف گفت: “رهبر آپو برای تمامی خلق‌های تحت ستم مبارزه کرد تا به آزادی خود دست یابند، زندگی خود را وقف ایجاد دمکراسی نمود”.

عضو شورای رهبری کنگره استار، شادیه یوسف گفت: “با تکیه بر اندیشه‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، درک و اجرای آن در جامعه، آزادی عبدالله اوجالان امکان پذیر است”.

عضو یگان‌های مدافع خلق (پ‌ی‌د)، شعبان فارس، خواستار اتحاد برای شکست نقشه‌ها و توطئه‌‌ها علیه خلق و پایان دادن به انزوا شد.

فعالیت با خواندن اشعار و سرودهای انقلابی ادامه یافت.