احزاب اتحاد میهنی کورد: اردوغان با پرونده کوبانی انتقام داعش را می‌گیرد

احزاب اتحاد میهنی کورد (PYNK) در رابطه با پرونده‌ی کوبانی نارضایتی خود را اعلام کرد و گفت، دولت ترکیه تلاش می‌کند انتقام داعش را بگیرد و سیاست کوردها را تسویه نماید. PYNK از همه درخواست نمود تا از ه.د.پ حمایت کنند.

احزاب اتحاد میهنی کورد (PYNK) در رابطه با پرونده‌ی کوبانی بیانیه‌ای مشترک منتشر کرده و به سیاست پاکسازی کوردها اعتراض نمود.

در این بیانیه آمده است که حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ با خلق کورد دشمن هستند و اردوغان می‌خواهد ه.د.پ را از میان بردارد.

در این بیانیه همچنین آمده است؛"پرونده‌ی خلق ما به دلیل حمایت آنها در سال ۲۰۱۴ از کوبانی که علیه حمله‌ی داعش به کوبانی به خیابان‌ها آمده بودند، آغاز شد. در آن زمان کوبانی با قتل‌عام بزرگی مواجه شد و خلق ما نیز مانند سایر خلق‌ها از کوبانی پشتیبانی کرد. اما دولت ترکیه از داعش حمایت کرد تا کوبانی سقوط کند. امروز نیز به وسیله دادگاه غیرمستقل خلق ما را محاکمه می‌کند. اردوغان انتقام شکست داعش در کوبانی را اینگونه می‌خواهد بگیرد. این محاکمه بخشی از تلاش حکومت برای از میان برداشتن ه.د.پ است. آنها سالهاست علیه ه.د.پ از سیاست پاکسازی استفاده می‌کنند. اعضای ه.د.پ را دستگیر کرده و نمایندگی نمایندگان مجلس را لغو می‌کنند، به جای شهردار مشترک‌های ه.د.پ قیم‌هایی که وابسته به اردوغان هستند را می‌گمارند.

جامعه‌ی بین‌الملل باید در مقابل اردوغان بایستد تا قوانین را در ترکیه نقض نکند. مخالفین دولت ترکیه نیز باید پشتیبان ه.د.پ باشند، چون اگر امروز آنها از سیاست پاکسازی علیه ه.د.پ استفاده می‌کنند، در آینده نیز این سیاست را در مقابل سایر مخالفین به کار خواهند گرفت. به همین دلیل باید همه‌ی احزاب و مخالفین علیه فاشیسم اردوغان متحد شوند."