اعلام هویت ۴ گریلای شهید عرصه زاپ

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت ۴ گریلا را که ٢١ ژوئن/ ٣١ خردادماه سال جاری در عرصه زاپ به شهادت رسیده‌اند اعلام کرده و می‌افزاید: "سوگند یاد می‌کنیم که انتقام تمامی شهیدانمان را بستانیم و با عزمی راسخ آرمان‌های آنها را محقق کنیم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت ۴ گریلای شهید زاپ را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"٢١ ژوئن ٢٠٢٢ رفقایمان تیرِژ، شاهو، شاهین و دارا در برابر حملات اشغالگرانه دشمن به منطقه چمچو در زاپ همچون فرماندهان کارزار انقلاب انقلابی شاهین‌های زاگرس مقاومتی تاریخی را از خود نشان دادند. قهرمانانه در برابر دشمن ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند. رژیم اشغالگر ترک برای اشغال خاک جنوب کوردستان از سال ٢٠٢١ به بعد مناطق آواشین و زاپ را هدف حملات سنگینی قرار داده است. ملیتان‌های آپویی با مقاومت خود مانع دشمن شدند و خوف و ترس را در قلب دشمن جای دادند، آنان به الگوهای خط مبارزه ما مبدل گشتند. ما همچون همرزمان آنها یاد و خاطره آنان را همیشه روشنی‌بخش راه مبارزات خود قرار می‌دهیم. پیمان می‌بندیم که انتقام خون یکایک شهیدانمان را بستانیم و آرمان‌های آنان را با عزمی راسخ محقق کنیم.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی هوالانمان تیرِژ، شاهو، شاهین و دارا و سپس به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: ودات أیشسز

   کد سازمانی: تیرِژ دژوار

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: سایمه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: آمانج حمه شریف

   کد سازمانی: شاهو قندیل

   محل و سال تولد: سیدصادق/ سلیمانیه

   نام مادر – نام پدر: حمیده – حمه شریف

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: عگید آیتش

   کد سازمانی: شاهین باران

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: قدرت - حسن

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: بایرام أربک

   کد سازمانی: دارا خلیلا

   محل و سال تولد: سرت

   نام مادر – نام پدر: نظیره - فندی

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی چهار گریلای شهید چمچو زاپ تجلیل به عمل آورده است.

  تیرِژ دژوار

 

شاهو قندیل

 

شاهین باران