با خانواده‌ی شهید برخودان ملاقاتی صورت گرفت

ساکنین محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه‌ به خانواده‌ی شهید شورش برخودان تسلیت گفتند.

مجلس خانواده‌ی شهدای شیخ مقصود و اشرفیه برای گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) نبی احمد (شورش برخودان) که در ۳۱ اوت در وان طی حمله‌ی دولت اشغال‌گر ترکیه به شهادت رسیده بود، در مقابل منزلش در شرق شیخ مقصود، برای مراسم ختم خیمه‌‌ای برپا شد.

ساکنین و اعضای سازمان‌های مدنی و احزاب سیاسی و نیروهای امنیت داخلی به مراسم ختم رفتند.

برای ادای احترام به شهدا یک دقیقه سکوت شد، سپس مدیر مجلس شهید رکنی محله‌ی‌ اشرفیه‌، روژدا منان گفت: “مبارزان ما برای آزادی و صلح و دمکراسی، جان باختند”.

روژدا برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان درخواست تقویت مبارزه را کرد و گفت: “باید سزاوار فداکاری شهدای خود باشیم، لازم است راه آن‌ها را ادامه دهیم تا روح آن‌ها آسوده شود”.

از مدیران مجلس شهید روبار در قامیشلو، سلیمان عارف گفت: “با وجود قهرمانانی مانند شهید شورش پرچم ما همیشه در حال اهتراز خواهد بود و دشمن در برابر نیروهای ما شکست خواهد خورد”.

در پایان مراسم هویت شهید شورش برخودان قرائت شد و شعار “شهید نمی‌میرد” سرداده شد.