بزرگداشت یاد و خاطره شهید فاضل بوتان در وین

طی مراسمی بزرگداشت فاضل بوتان، یکی از اعضای شورای فرماندهی نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) در وین برگزار شد.

در وین پایتخت اتریش برای بزرگداشت فاضل بوتان (احمد شکر)، عضو کمیته فرماندهی ه.پ.گ، مراسمی برگزار شد.

آگری کوبانی عضو جنبش زنان کوردستان در اروپا در این مراسم سخنرانی کرد و گفت: زندگی در کوه‌ها آسان نیست، مقاومت در کوه‌ها نیز آسان نیست. شهید فاضل بوتان که ۳۴ سال مبارزه کرد، رفیقی است که با مقاومت و مبارزه‌اش معروف است. ما با یاد و روح شهید فازل‌ بوتان رهبری را آزاد خواهیم کرد.

این مراسم بزرگداشت با شعار "شه‌هید نامرن" خاتمه یافت.