چهارمین روز عملیات انسانی و امنیتی علیه تبهکاران داعش؛ یونیفرم ارتش ترک در اردوگاه الهول

در عملیات تجسس اردوگاه نگهداری زندانیان داعش یک تونل مخفی و یونیفرم رسمی ارتش ترکیه پیدا شده است. مردم فدراسیون شمال و شرق سوریه در حال آموزش‌های نظامی هستند تا اگر هدف حمله قرار بگیرند، از کیان خویش دفاع کنند.

شهرهای عفرین، گری‌سپی و سریکانی روژاوا در سال‌های گذشته با جنایات جنگی به اشغال نظامی درآمدند. نیروهای اشغالگر ترکیه و گروههای تبهکار آن اما در امان نیستند.

در این بین نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه با کمک نیروهای ق.س.د و ی.‌پ.‌ژ به چهارمین روز عملیات تجسس در اردوگاه الهول که محل نگهداری دهها هزار عنصر داعش و خانواده‌های آنان است ادامه می‌دهند. این کمپ در کانتون حسکه واقع شده است.

شماری از عناصر داعش در جریان کنترل مدارک هویتی، شناسایی و دستگیر شده‌اند. در این اردوگاه امروز یک تونل مخفی و یونیفرم ارتش ترکیه هم کشف شد.

همچنین برخی خیمه‌ها که به مرکز آموزشی هسته‌های مخفی داعش بدل شده بودند برچیده شدند.