گرامیداشت یاد و خاطره حقی کارر در شهبا

اهالی عفرین ساکن در شهبا با هدف محکوم نمودن حصر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و برای گرامیداشت شهید حقی کارر، با پیشاهنگی سازمان کنگره‌ی ستار کانتون عفرین راه‌پیمایی دسته‌جمعی برگزار نمودند.

برای محکوم نمودن حصر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و گرامی‌داشت یاد شهید حقی کارر، سازمان کنگره ستار در کانتون عفرین راه‌پیمایی دسته‌جمعی برگزار نمود. این راه‌پیمایی که صدها تن در آن شرکت داشتند، در ورودی روستای تل قراخ شهبا آغاز شد. در این راه‌پیمایی تصاویر شهدا، پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پلاکاردهایی که در رابطه با محکوم نمودن حصر بودند، در دست گرفته شد.

راه‌پیمایی در مقابل مرکز شورای خانواده شهدا پایان یافت. پس ‌از احترام به یاد شهدای آزادی کوردستان، هیوی سلیمان عضو کنگره ستار عفرین صحبت کرد. هیوی حصر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را محکوم نمود و گفت:"هدف حصر قطع ارتباط میان رهبر آپو و خلق است. آن‌هایی که حصر را تحمیل می‌کنند. باید بدانند که رهبری در اندیشه و فکر ما زندگی می‌کند. ما براساس فکر و فلسفه او زندگی می‌کنیم. رهبری راه آزادی را برای ما روشن کرده‌ است، به‌همین دلیل هیچ‌کس نمی‌تواند روز ما را تاریک کند."

همچنین فاطمه جموش عضو اتحادیه زنان آزاد در منطقه شهبا صحبت کرده و اعلام نمود:"دولت اشغالگر ترکیه توطئه‌های ستیزه‌جویانه و پروژه کلونیالیستی خود را ادامه می‌دهد و همه قوانین انسانی را نقض می‌کند. ترکیه شکست خود در مناطق حفاظت‌شده میدیا در مقابل مقاومت گریلا را نمی‌پذیرد."

این تجمع با سر دادن شعار و سلام و درود فرستادن به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و درخواست آزادی وی پایان یافت.