حکمت حبیب: محاسبات روسیه به دور از منافع مردم سوریه است

حکمت حبیب از تلاش های روسیه برای تحمیل مجدد نظام و نزدیک شدن دولت دمشق و دولت اشغالگر ترکیه به بهای ضرر مردم سوریه انتقاد کرد.

حکمت حبیب از تلاش های روسیه برای تحمیل مجدد نظام و نزدیک شدن دولت دمشق و دولت اشغالگر ترکیه به بهای ضرر مردم سوریه انتقاد کردە و درخواست نمود کە  دولت دمشق گفتوگوی جدی با سوریها را برای پایان دادن به بحران در این کشور آغاز کند.

حکمت حبیب، ریاست مشترک شورای قانونگذاری اداره خودمختار دموکراتیک منطقه جزیره، درباره نقش روسیه در سوریه،  تلاش برای تحمیل مجدد رژیم مرکزی بر کل خاک سوریه، تلاش این رژیم برای عادی سازی روابط بین دولت دمشق و دولت اشغالگر ترکیه به قیمت یکپارچگی خاک سوریه و مردم آن، با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

حکمت حبیب در رابطە با این مسائل گفت: بە دلیل مسئلە اوکراین مشکلات بزرگی با روسیە وجود دارد. بر این اساس آنها روابط خود را با دولت ترکیه به سطوح بالاتری ارتقا دادەاند. در این راستا روسیه روابط خود را با حزب عدالت و توسعه تقویت کردە تا آن را از ناتو خارج کند.

حکمت حبیب در  ادامه میگوید:روسیه در تلاش است تا رژیم سوریە را دوباره تثبیت کند. این کار را از طریق توسعه روابط بین المللی انجام می دهد و ارتباط با دولت ترکیه و به دور از منافع مردم سوریه است.محاسبات ویژه ای با روسیه وجود دارد که به دور از منافع مردم سوریه است. روابط با کشورهای همسایه نباید به هزینە جان مردم سوریه باشد .

رئیس مشترک مجلس قانونگذاری دولت خودمختار دموکراتیک در رابطە با مذاکرات امنیتی دولت دمشق و دولت اشغالگر ترکیه منطقه گفت: گسترش این روابط بین کشوری که خاک سوریه را اشغال کرده و مدعی ملی بودن و دفاع از مرزهای خود است، تهدیدات و حملات بی وقفه علیه بخشهایی از سوریه در جزیره و دیگر مناطق سوریه غیرقابل قبول است. همانند این رویکردها، اجرای پروژه اداره خودمختار باکور و روژهلات سوریه از طریق توسعه توافقات امنیتی قبلی بین دو کشور است. حبیب از دولت دمشق خواست تا موضع واحدی در برابر تمامی نیروهای اشغالگر خاک سوریه داشته باشد و گفت: مقامات دمشق می گویند که اسرائیل جولان را اشغال کرده است و امکان صلح با آن وجود ندارد زیرا این کشور یک کشور اشغالگر است.

دولت دمشق نیز باید همین نگرش را نسبت به دولت ترکیه که یک کشور اشغالگر است داشته باشد. حبیب اظهار داشت که روابط بین کشورهای همسایه را رد نمی کند، اما این روابط نباید به قیمت از دست دادن منافع و علیه ملی گرایی سوریه باشد.

حبیب در همین رابطه با انتقاد از موضع ضعیف دولت دمشق  در برابر حملات ترکیه به خاک سوریه، گفت: موضع دمشق بسیار شرم آور است، حتی اگر هیچ بیانیه رسمی از سوی وزارت خارجی یا شکایت های آن به سازمان ملل علیه بمباران ددلت ترکیه وجود نداشته باشد. ما نگران توافق های منطقه ای و بین المللی به قیمت هزینه مردم منطقه و خواستار گفتگو در چارچوب دستور کار مدنی هستیم.

 حبیب مواضع اداره خودمختار برای پایان دادن به اشغال ترکیه و یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه را صریحا اعلام کردە و اظهار داشت: دمشق برای ما مانند قامشلو، دریک و دیرالزور است. ما سوری ها اهل این کشور هستیم. پروژه ای در باکور و روژهلات سوریه وجود دارد که  راه حلی برای بحران سوریه ارائه می دهد. ما طرفدار یک راه حل اساسی هستیم، راه حلی برای همه پرونده های گیر کرده با کشورهای همسایه، اما باید در چارچوب وحدت سوریه و پایان دادن به اشغالگری دولت ترکیه و حامیان آن باشد.

حکمت حبیب در پایان نسبت به روابط دولت دمشق و دولت اشغالگر ترکیه هشدار داد و گفت: منطقه دوباره وارد درگیری خواهد شد و بر این اساس بهترین کار این است که دمشق  باید گفت وگوی جدی با مردم سوریه داشته باشد. ما، اداره خودمختار، آماده گفتگو در چارچوب برنامه های ملی و در چارچوب یک سوریه دموکراتیک غیرمتمرکز هستیم تا حقوق همه برابر باشد.