حکومت دمشق به خودمدیریتی اجازه ارسال کمک به زلزله‌زدگان را نداد

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه برای زلزله‌زدگان حلب کمک ارسال کرد، اما حکومت دمشق اجازه ارسال این کمک‌ها را نداد.

کمک‌هایی که توسط خلق کوبانی و خودمدیریتی منطقه فرات برای زلزله‌زدگان جمع‌آوری شده بود و به حلب ارسال کرده بود، دو روز است که در دروازه الطیحه منبج اجازه عبور دریافت نمی‌کند.

برای زلزله‌زدگان حلب و دمشق روز گذشته دو کامیون حامل کمک به طرف دروازه الطیحه فرستاده شد.

هلین حاجم، رئیس مشترک کمیته امور اجتماعی و کار خودمدیریتی منطقه فرات در این باره سخن گفت و اعلام کرد، پس از تصویب، این کمک‌ها ارسال شده است.

چند روز پیش نیز حکومت دمشق اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه و ۱۰۰ تانکر سوخت برای زلزله‌زدگان را نداد.