خانواده‌ی تبهکاران روژ: سلاح‌های خود را زمین بگذارید و بازگردید

خانواده‌ی تبهکاران روژ شرکت فرزندانشان در حملات مشترک رژیم ترک و حزب بارزانی به نیروهای گریلا را رد کرده و درخواست می‌کنند، سلاح‌هایشان را زمین بگذارند، دست از تبهکاری برداشته و به زادگاه خود بازگردند.

پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) تبهکاران روژ را وارد نقشه و حملات دولت ترکیه به باشور کوردستان کرده است. خلق کورد این اعمال بارزانی را خیانت نامیده و دولت اشغالگر ترکیه را نیز به عنوان دشمن اصلی مردم منطقه معرفی می‌کنند.

تعداد دیگری از خانواده‌های تبهکاران روژ علیه اعمال و اقدامات فرزندانشان سکوت خود را شکسته و درخواست می‌کنند تا در مقابل گریلا سلاح بلند نکرده و در این نقشه‌ها که توسط دولت ترکیه و حزب بارزانی برای آنها برنامه‌ریزی شده است شرکت نکنند.

"من نمی‌پذیرم برادرم در مقابل ه.پ.گ سلاح به دست بگیرد"

محمد امین شهروند ساکن قامشلو است. برادر وی با نام رمضان امین ۲۴ ساله است و  هفت سال است که به عضویت تبهکاران روژ در آمده است.

امین می‌گوید؛"تبهکاران دولت ترکیه به ما حمله کردند. آنها عفرین، گریسپی و سریکانی را اشغال نمودند. همکاری هر کوردی با دولت ترکیه خیانت است. من هرگز نمی‌پذیرم برادر من از حملات دولت ترکیه به ه.پ.گ پشتیبانی کند. ما جنگ برادرکشی را نمی‌پذیریم."

امین همچنین از برادرش درخواست می‌کند تا به زادگاه خود بازگردد و از مردم و خاک خود دفاع کند.

"از خط تبهکاری خارج شوید"

یک شهروند دیگر با نام رامی جوان که عمویش با نام شیار علی ۲۷ ساله مدت ۷ سال است به عضویت تبهکاران روژ آمده است از عموی خود درخواست کرده و می‌گوید:"دست از خط تبهکاری بردار و به شهر خود بازگرد و از شهر خود دفاع کن. چرا خط دولت ترکیه را دنبال می کنید؟"

حمزه صالح الیاس اهل قامشلو است و پسرش با نام سامی، ۸ سال است به عضویت تبهکاران روژ در آمده است. وی به شدت همکاری با دولت ترکیه و شرکت پسرش در جنگ علیه گریلا را محکوم کرده و می‌گوید:"این کار اشتباه است. باید به سرزمین و زادگاه خود بازگردند. سلاح را زمین گذاشته و به اینجا برگردند."

"نمی‌پذیرم پسرم علیه خلقش بجنگند"

یک پسر محمد صدیق با نام مصطفی هشت سال است که به عضویت تبهکاران روژ در آمده است. وی می‌گوید:"نمی‌پذیرم پسر من در مقابل خلق خود بجنگد. هر کس از دشمن پشتیبانی کند، دشمن ماست."

نظیر رمضان نیز یک پسرش با نام باسل ۲۷ ساله عضو تبهکاران روژ است. او می‌گوید، نمی‌پذیرد که پسرش با ه.پ.گ بجنگد و اگر این کار را انجام دهد، کورد نیست و دشمن کوردهاست.