مجلس نظامی سریانیان: ٢ شروان ما به شهادت رسیدند

مجلس نظامی سریانیان هویت ٢ مبارز خود را که در حمله رژیم متجاوز ترک به روستاهای تل‌تمر به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

فرماندهی کل مجلس نظامی سریانیان، روز گذشته در اطلاعیه‌ای هویت ٢ رزمنده خود را که در نتیجه حملات دولت غاصب ترک به روستاهای تل‌تمر به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"هموطنان خلق‌های سریانی- آسوری با کمک دوستان خود در سوریه تمامی مناطق خود از چنگ تروریست‌ها آزاد کردند و با خشن‌ترین سازمان‌های تروریست همچون داعش جنگیند و آن را در رقا و باغوز شکست دادند.

شروان‌های مجلس نظامی سریانی از آغاز حملات به شمال و شرق سوریه در جبهه‌های مقدم دفاع از دستاوردهای خلقو  شهیدان جای گرفته‌اند.

بتازگی در حملات دولت ترک و گروهک‌های وابسته به آن تعدادی از هموطنان و رزمندگان جان باختند. دو شروان ما نیز به شهادت رسیدند.

دشمن همچنان به نقض توافقنامه‌های بین‌المللی و تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد. هر روز با بمباران مناطق مرزی زیان‌های فراوانی به ساکنان می‌رساند و تلفاتی را بر آنان تحمیل می‌كند، به همین دلیل هزاران هموطن آواره شده‌اند.

ما همچون مجلس نظامی سریانیان با شهدا و عموم خلق‌های منطقه پیمان می‌بندیم که از خلقمان دفاع کنیم و اجازه ندهیم قتل‌عام‌های تازه‌ای روی دهند."

شایان ذکر است که ارتش اشغالگر ترک روز گذشته در حمله به روستاهای دردارا و قبور قراجنه در تل‌تمر، ٢ شروان مجلس نظامی سریانیان به نام‌های یوسف محسن متراس و رادی مزل عثمان را به شهادت رساند.