مردم شِروا علیه انزوا راهپیمایی کردند

مردم شِروا در اعتراض به انزواي شديد علیه رهبر خلق كورد عبدالله اوجالان راهپيمايي كردند.

ساکنان روستاهای محاصره شده شِروا؛ زَرنیته، باشَمرِ، مَیاسه، روستای گولین، روستای مَزن (بزرگ)، برج قاصه و کلوته در روستای برج قاصه گردهم آمده و علیه انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی کردند.

راهپیمایی با شرکت اهالی این روستاها از مقابل شورای روستای برج قاصه آغاز و به سمت مدرسه روستا ادامه یافت.

در مقابل مدرسه پس از یک دقیقه احترام به یاد شهدای راه آزادی، حسن سلمان به نمایندگی از شورای منطقه شراوا و سوزدار سلمان به نمایندگی از هیئت آموزش و پرورش کانتون عفرین و شهبا سخنرانی کردند.

در این سخنان از شهدای آزادی‌خواهی یاد شد و توجه به انزوای شدید علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان جلب شد. در این سخنرانی‌ها گفته شد: رهبر آپو نه تنها رهبر خلق کورد، رهبر همه خلق‌هاست. به همین دلیل است که او اکنون در انزوای شدید قرار دارد. ما همچنین باید سطح مبارزه و مقاومت خود را افزایش دهیم.