مشارکت حزب اتحاد دمکراتیک در اعتراض در دروازه مرزی سمالکا

هیاتی از حزب اتحاد دمکراتیک به منظور حمایت از درخواست‌های خانواده شهدا و تحویل جنازه فرزندانشان، به اعتراض خلق در دروازه مرکزی سمالکا پیوستند.

روز گذشته هیاتی از اعضای حزب اتحاد دمکراتیک به منظور همدردی با خلق روژآوا و اعتراض نسبت به اقدامات مسئولین پارت دمکرات کوردستان که دستور حمله به گریلاهای آزادی را داده بودند به اعتراض خلق در نزدیکی دروازه مرزی سمالکا پیوستند.

هیاتی از حزب اتحاد دمکراتیک در نزدیکی درواز مرزی در میان گروهی از خانواده‌های شهدا گردهم آمدند. این مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت ادای احترام به جانباختگان راه آزادی آغاز شد. بعد از آن «اهین علی» سخنرانی کرده و تاکید نمود که بست‌نشینی و اعتراض خلق تا زمان تحویل جنازه‌های شهدا و خاتمه دشمنی پارت دمکرات کوردستان با جنبش آزادی کوردستان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

آهین علی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که مقاومت ادامه داشته و تا زمان رهایی و آزادسازی مناطق اشغال شده در شمال-شرق سوریه آنها مبارزه و مقاومت خود را ادامه می‌دهند. کنعان برکات ریاست مشترک هیات داخلی منطقه جزیره نیز سخنرانی کرده و اظهار داشت که پارت دمکرات کوردستان و تمام گریلاهای خیانت را در تمام ابعاد آن انجام می‌دهند در همین رابطه کنعان برکات از تمام خانواده‌های باشور کوردستان درخواست کرد که در صفوف مقدم سیاستهای دمکراتیک در کوردستان قرار بگیرند.

لازم بذکر است که تلاش‌ها و قدامات اعتراضی و برپایی چادرهای اعتراضی تا زمان تحویل پیکر شهدا از سوی حزب دمکرات کوردستان ادامه دارد.