نوروز احمد: ۱۸۵ هسته منهدم شده و ۲هزار و ۷۲۰ تبهکار دستگیر شده‌اند

نوروز احمد از فرمانهان ق.س.د اعلام کرد؛ پس از آزادکردن باغوز مبارزه در مرحله نوینی ادامه یافت و در این راستا بیش از ۱۸۵ هسته مخفی منهدم گردید و ۳۹۷ تبهکار کشته شدند و ۲هزار و ۳۲۳ تبهکار داعش نیز دستگیر شدند.

نوروز احمد عضو فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک(ق.س.د) درباره چهارمین سالیاد پیروزی بر داعش در باغوز و ادامه مبارزاتشان و نتایج آن با آژانس خبری فرات نیوز(ANF) گفتگو کرد.

نوروز احمد گفت در دوره حساسی هستیم، با شکست دادن خلافت داعش در باغوز وارد مرحله تازەای شدیم. چونکه داعش یک خطر بزرگ برای منطقه و همه جهان و بشریت بود و با حملاتش، خسارات بزرگی زده بود و برای پیروزی بر آن، مبارزات عظیمی انجام شد.

نیز افزود؛ پس از سقوط داعش در باغوز، مبارزه با بقایای داعش و هستەهای مختلفش ادامه یافت.

این را نیز گفت که طبق آمارهای چند سال اخیر معلوم است که هنوز خطر داعش تمام نشده است، بەهمین دلیل ق.س.د و نیروهای امنیت داخلی بر تلاشهایشان علیه داعش ادامه می دهند.

نوروز احمد گفت طبق اطلاعات موجود، هستەهای داعش در کمپهای هول، تل براک، تل حمیس، رقه، دیرالزور، طبقا و سرین تحرکاتی داشتەاند، لذا درمقابل آنها اقداماتی انجام گرفته است. نیز افزود؛ پس از حمله به سریکانی و گری سپی توسط ترکیه، حملاتی ازقبیل حمله به زندان رقه و زندان منطقه صنعتی حسکه روی داد.

نوروز احمد اعلام کرد؛ در این مدت داعش ٣۵٢ حمله تروریستی انجام داده است. در پی عملیات ائتلاف بین المللی علیه داعش و نیروهای امنیت داخلی، ٣٩٧ تبهکار داعش کشته شدەاند و ٢هزار و ٣٢٣ تبهکار نیز دستگیر شدەاند و بازجویی از آنها ادامه دارد.

نوروز احمد در ادامه حرفهایش گفت که تبهکارانی که در مناطق مختلف دستگیر شدەاند در کل بیش از ١٠هزار نفرند که اهالی ۶٠ کشورند. طبق اطلاعات موجود، داعش درصدد سازماندهی دستگیرشدگانش بود، بهمین دلیل در سال ٢٠٢٣ چندین عملیات مهم را انجام دادیم.

نوروز احمد این را نیز اعلام کرد که مسئولیت تبهکاران دستگیرشده تنها ١٠درصدش برعهده نیروهای ائتلاف بین المللی است و سایر مسئولیتهایش مانند بعد لجستیکی، مراقبت، سلامت و غیره برعهده خودمدیریتی روژآوا و ق.س.د است، لذا لازم است یک دادگاه بین المللی برای محاکمه تبهکاران داعش تشکیل شود، زیرا طبق شرایط منطقه، نگهداری این زندانیان برای ما سنگین و پرهزینه است. بعلاوه منطقه ما مدام توسط هواپیماها و توپخانەهای دولت ترکیه بمباران می شوند، بهمین دلیل این وضعیت برای تمام جهان نیز خطرساز است.

درباره حمایت های دولت ترکیه از تبهکاران داعش نیز گفت؛ دولت ترکیه به اشکال گوناگون درصدد ممانعت از مبارزه با داعش است و از آنها حمایت می کند. بهترین نمونه هم این است که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در منطقەای مرزی که تحت کنترل ترکیه بود، کشته شد. همچنین تبهکاران دستگیر شدە اعتراف کردەاند که توسط دولت ترکیه آموزش دیدەاند و از طرف دستگاه جاسوسی ترکیه به این منطقه فرستاده شدەاند و طبق دستوراتی که دولت ترکیه به آنها داده است، اقدامات تروریستی خود را انجام دادەاند.

در پایان نوروز احمد گفت؛ دولت ترکیه و گروههای مزدورش در مناطق اشغالی جنایت علیه بشریت، گروگان گیری و قتل انجام می دهند. اینها با همان رویکرد و ذهنیت داعش با اهالی منطقه و زنان برخورد می کنند. مزدوران داعش با اسامی مختلف در مناطق اشغالی توسط دولت ترکیه جمع آوری شدەاند. لذا یکی از وظایف اولیەیمان آزادکردن مناطق اشغال شده است.