نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق‌س‌د) هویت یک شهید را منتشر کرد

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق‌س‌د) اعلام کرد در عملیات “تقویت امنیت” یک شروان این نیروها به نام محمد راغب الکوردی (رسول) به شهادت رسیده است.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق‌س‌د) طی اطلاعیه‌ای مکتوب هویت یک شروان این نیروها به نام محمد راغب الکوردی (رسول) را که در عملیات “تقویت امنیت” به شهادت رسیده است را منتشر کرد.

اطلاعیه به شرح زیر است:

نیروهای ما، نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق‌س‌د) روز جمعه به عملیات “تقویت امنیت” پایان داد. این عملیات موفقیت‌آمیز بود، آن مناطقی که تبهکاران از غرب فرات وارد شده بودند، پاکسازی شد. علاوه بر این تعدادی از اعضای هسته‌های‌ سازامان تروریستی داعش دستگیر شدند و امنیت و ثبات این مناطقی که تبهکاران در آن فساد و شرارت را در آن گسترش داده بودند، تامین گردید.

در طی این عملیات شروانان ما مقاومت شجاعانه و عظیمی را علیه تبهکاران و تروریستان نشان دادند. شروانان ما به دلیل حمایت ساکنین مناطق تبهکاران را شکست دادند. در زمان جنگ چند تن از رفقای ما به شهادت رسیدند. شروان ما جز نیروهای خود دفاعی، محمد راغب الکوردی (رسول) تا آخرین لحظه مقاومت کرد و تبهکاران را شکست داد. رفیق ما محمد راغب الکوردی (رسول) در جنگ زخمی شد و در بیمارستان به شهادت رسید.

به خانوا‌ده‌ی محمد و تمامی خانواده‌ی شهدا تسلیت می‌گوییم. به خانواده‌ی شهدا قول می‌دهیم، به خون پاک شهدا وفادار باشیم. راه آنان را ادامه می‌دهیم و امنیت و صلح مناطق خود را حفظ می‌کنیم”.

براساس این اطلاعیه، هویت شهید به شرح زیر است:

کد سازمانی: رسول

نام و نام خانوادگی: محمد الکوردی

نام مادر: فاطمه

نام پدر: راغب

مکان و تاریخ ولادت: شدادی- ۱۹۹۳

مکان و تاریخ شهادت: دیرالزور - ۷ سپتامبر ۲۰۲۳.