ق.س.د: ادعای دولت ترک کذب است

ق.س.د در پاسخ به بیانیه وزارت دفاع رژیم ترک مبنی بر شهادت دو مبارز در مناطق اشغالی اعلام کرد که "در مناطق مذکور نیروهای ما حضور ندارد" و ادعای رژیم ترک را كذب خواند.

نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در مورد ادعاهای وزارت دفاع ترکیه مبنی بر حمله مبارزان ق.س.د در مناطق اشغالی پیامی را در حساب رسمی توئیتر خود منتشر کرد.

در پیام ق.س.د آمده است:"برپایه گزارش وزارت دفاع دولت اشغالگر ترکیه که امروز منتشر کرده گفته شد که مبارزان ما به مناطق اشغالی حمله کرده و دو مبارزمان به شهادت رسید‌ه‌اند. این گزارش کذب است. در مناطق مذکور نیروهای ما هیچ فعالیتی ندارند."