صالح مسلم: لزوم هوشیاری برای احتمال تجاوز ارتش ترک بە روژاوا

صالح مسلم، ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک اعلام نمود: انفجار در میان غیرنظامیان در استانبول سناریوی دولت ترکیه علیه کردها است.

صالح مسلم، ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک اعلام نمود: انفجار در میان غیرنظامیان در استانبول سناریوی دولت ترکیه علیه کردها است. او در ادامە اظهار داشت فردی که به عنوان عامل حمله بازداشت شده است با گروههای تبه‌کار موسوم به "ارتش آزاد سوریه" در ارتباط بوده است.

صالح مسلم در گفتگو با خبرگزاری فرات با اشاره به نفرت‌پراکنی رسانەهای جنگ روانی وابسته به رژیم ترکیه علیه کورد گفت ما هرگونه حمله تروریستی را مانند همه محکوم می‌کنیم. او اقدام دولتمردان ترکیه در نسبت دادن انفجار استانبول به کورد را روش قدیمی عثمانی‌ها دانست که کاملا نخ نما شدە است. مسلم یادآور شد نیروهای روژاوا، نیروهای سوریە دمکراتیک، اداره خودگردان و "پ‌ی‌د" همگی آن حمله روی دادە در استانبول را محکوم کردند. ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک خواستار افزایش تدابیر لازم در برابر افزایش خطر تجاوز نظامی ارتش ترکیه شد و گفت همه نیروهای دمکراتیک باید آماده باشند.   او از کوبانی به عنوان هدف نخست رژیم ترکیه نام برد و گفت آنها می‌خواهند انتقام داعش را از کوبانی بگیرند و مترصد یک فرصت هستند. 

صالح مسلم در مورد زنی که توسط پلیس ترکیه به عنوان عامل حمله بازداشت شده است نیز گفت: هیچکس در مناطق ما او را نمی‌شناسد. تصاویری از ارتباط فرد مهاجم با گروههایی نظیر -ارتش آزاد سوریه- در فضای مجازی وجود دارند. از جمله تصاویری با گروه سلطان مراد. او یک زن کورد نیست و ارتباطی با کورد و خودمدیریتی روژاوا ندارد.