تبهکاران بر درختان مالیات تعیین کرده‌اند

در عفرین اشغالی، تبهکاران شناخته شده با نام “عیمشات” وابسته به دولت اشغال‌گر ترکیه، برای هر درخت رز، یک دولار به عنوان مالیات تعیین کرده‌اند.

براساس منابع در شهرک شیه‌ واقع در کانتون عفرین اشغالی، تبهکاران “عیشمات” برای هر درخت رز، یک دولار به عنوان مالیات تعیین کرده‌اند.

براساس این منبع، بیشتر درختان انگوری که برای آن‌ها مالیات تعیین شده مال محاجرین عفرینی هستند.

این نیز بخشی از جنایات غیر انسانی ترکیه‌ی اشغال‌گر و تبهکاران وابسته به وی در عفرین اشغالی است که از سال ۲۰۱۸ آن را اشغال کرده‌ است علیه خلق و طبیعت منطقه صورت می‌گیرد.