تداوم حملات توپخانه‌ای رژیم متجاوز ترکیه به تل‌رفعت

رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش بخش تل‌رفعت کانتون شهبا را توپباران کردند.

ارتش متجاوز ترکیه و مزدورانش شب گذشته یکبار دیگر بخش تل‌رفعت کانتون شهبا را هدف حملات توپخانه قرار دادند.

از خسارات جانی و مالی تاکنون اطلاعی در دست نیست.