طی حمله‌ی دولت ترکیه در عین ‌عیسی، یک شهروند زخمی شد

پهباد دولت اشغال‌گر ترکیه به روستای صفاویه در عین عیسی حمله کرد و یک شهروند زخمی شد.

پهباد دولت اشغال‌گر ترکیه به روستای صفاویه واقع در شرق عین عیسی حمله کرد و یک شهروند با نام قبن‌ عزیز الخلیل زخمی شد.

فرد زخمی به بیمارستان رقه انتقال داده شده است.