زنان با برگزاری گردهماییهایی ترور یک فعال ژنولوژی در سلیمانیه را محکوم کردند

کوردستانیان ساکن اروپا در پی قتل ناگیهان آکارسل دست به تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف زدند. همچنین این تجمعات در ترکیه و کوردستان نیز شکل گرفت. زنان در سلیمانیه که این جنایت در آن رخ داد در محل واقعه به یاد ناگیهان، دستەهای گل رها کردند.

ناگیهان آکارسل از فعالین مرکز مطالعات ژنولوژی بود و قتل او در بحبوحه اعتراضات جاری زنان حول شعار "زن، زندگی، آزادی" جلب توجه می‌کند. این شعار یک نماد اصلی فعالین ژنولوژی است که برای رهائی زنان تلاش و تحقیق می‌کنند.
 کوردها در شهرهای مختلف اروپایی با برگزاری تجمعاتی به قتل وحشیانه ناگیهان آکارسل در سلیمانیه اعتراض کردند و خواستار محاکمه عاملین آن شدند.
این برای چندمین بار در سال‌های اخیر است که فعالین کورد مخالف دولت ترکیه که در اقلیم جنوب کوردستان زندگی می‌کنند هدف شلیک قرار می‌گیرند و ترور می‌شوند.
معترضان از جمله در هلند، بلژیک، آلمان و سوئیس به این جنایات اعتراض کردند.
سخنگوی معترضان در شهر زوریخ سوئیس گفت امروز رفیق ما ناگیهان را در سلیمانیه به شهادت رساندند. سوء قصد را رژیم "آک‌پ- م‌‌ه‌پ" انجام داده است. به آنها اعلام می‌کنیم که هر ناگیهانی که از دست برود، هزاران ناگیهان دیگر بازمی‌گردند.
همزمان با شنیدن خبر قتل ناگیهان آکارسل، زنان در چندین شهر باکور از جمله درسیم، آمد، وان، مردین و شرنخ به خیابان‌ آمدند. همچنین در کلان‌شهرهای ترکیه از جمله استانبول و ازمیر.
 فعالین جنبش زنان آزاد، پلاکاردهایی در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود: "شما نمی‌توانید صدای حقیقت را خاموش کنید"، "ما راهی که ناگیهان پیشکسوت آن بود را ادامه می‌دهیم".
در تجمع شهر مردین نیز معترضان روی پارچه ای نوشته بودند "ما قاتلین را می‌شناسیم".
دیلان دیرایت تاشدمیر نماینده پارلمانی ه‌د‌پ در اینباره اعلام کرد هدف قرار دادن ناگیهان آکارسل درست هنگامی که زنان کورد با شعار ژن، ژیان، آزادی دست به قیام زده‌اند نمی‌تواند امری تصادفی باشد.
مداخله خشونت‌بار پلیس ترکیه در تجمع دیروز استانبول و دستگیری شماری از تجمع‌کنندگان بنوعی موضع دولت ترکیه دراینباره را نشان می‌داد. خبرگزاری مزوپوتامیا اعلام کرد دستگیرشدگان پس از بازجویی همگی امروز آزاد شدند.

در شهر سلیمانیە در باشور کوردستان نیز  زنان با شعار ژن، ژیان آزادی و تصاویری از ناگیهان که در دست داشتند بسوی محل ترور عضو مرکز مطالعات ژنولوژی راهپیمایی کردند و با فریاد شهیدان زنده‌اند، محل این ترور را گلباران کردند. آنها به نشانه دادخواهی خود در یک خیابان سلیمانیه بست نشستند.
در تجمع سلیمانیه، تارا حسین، رئیس مشترک جنبش آزادی جامعه کوردستان گفت قاتلین به راحتی از مرزهای رسمی اقلیم کوردستان عبور و مرور می‌کنند. پس از ترور شکری سرحد، ذکی چلبی و ماموستا شمال، اکنون شاهد ترور ناگیهان آکارسل، فعال و نویسنده و محقق زن هستیم و این نشان می‌دهد که این اقلیم فقط برای تروریست‌ها و دشمنان امن است.