پارچه‌ نوشته "زنده باد روژاوا" در بازی فوتبال باشگاههای آلمان

در بازی فوتبال میان تیمهای اس تی پاولی و دلرمشتات ۹٨، هواداران اس تی پاولی پارچه ‌نوشته‌ی "زنده باد روژاوا" به نمایش درآمد. در بازی اس فاو وردر برمن و هیرتا برلین نیز هواداران برمن پارچه نوشته‌ی با مضمون "دست از روژاوا بکش" خطاب به رژیم اشغالگران را بلند

   در بازی فوتبال میان تیمهای اس تی پاولی و دلرمشتات ۹٨، هواداران اس تی پاولی پارچه ‌نوشته‌ی "زنده باد روژاوا" به نمایش درآمد. در بازی اس فاو وردر برمن و هیرتا برلین نیز هواداران برمن پارچه نوشته‌ی با مضمون "دست از روژاوا بکش" خطاب به رژیم اشغالگران را بلند کردند.

   در لیگ دوم آلمان، در استند میلرنتور هامبورگ، در بازی میان تیمهای پاولی دارمشتات ۹٨ و اس تی پاولی، هواداران تیم اس تی پاولی برای محکومیت حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه علیه روژاوا، سکو را با پارچه های سبز و سرخ و زرد مزین کرده و به همراه بلند کردن یک پرچم بزرگ ی.پ.گ، پارچه‌نوشته‌ی "زنده باد روژاوا" را نیز بلند کردند.

   همچنین در بازی اس فاو وردر برمن با هرتا برلین نیز هواداران تیم برمن پانکارت" دست از روژاوا بکش" را بلند کردند.

   تیم لس تی پاولی پس از آنکه 'جنگ شاهین' بازیکن ترک تبار این تیم حملات ترکیه به روژاوا را تایید کرده بود، این بازیکن فاشیست را از تیم خود اخراج کرد.