انجمن رأی‌دهندگان جنوب شلسویگ خواستار رفع ممنوعیت پ.ک.ک شد

انجمن رای دهندگان جنوب شلسویگ SSW، که نمایندگی دانمارکی‌ها و خلق فریس در شمال آلمان است، به پارلمان ایالت شلسویگ هوستین رفت و درخواست نمود ممنوعیت پ.ک.ک برداشته شود.

انجمن رای‌دهندگان جنوب شلسویگ که حزبی سیاسی در شمال آلمان است و نمایندگی دانمارکی‌ها و فریس‌های آن منطقه با مرز دانمارک را به عهده دارد، ریاست آن به عهده‌ی فلیمینگ مایر است. این حزب برای حقوق دانمارکی‌ها و فریزها تلاش میکند. حزب SSW درخواست نمود ممنوعیت علیه پ.ک.ک که در سال ۱۹۹۳ توسط دولت آلمان وضع شده است را بردارند و پ.ک.ک را از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه‌ی اروپا خارج کنند.

حزب SSW برای این دو درخواست خود به پارلمان ایالت شلسویگ -  هوستین رفته و درخواست نمود پارلمان این ایالت تا پایان ماه فوریه در این زمینه تشکیل جلسه دهد.

حزب SSW به عنوان یک حزب سیاسی برای گروههای منطقه، حزبی شناخته شده در آلمان است و در درخواستش برای مدیریت ایالت شلسویگ-هوستن اعلام کرد، برای برداشتن ممنوعیت اعمال شده علیه پ.ک.ک به حکومت فدرال آلمان فشار وارد آورند. یک درخواست دیگر این حزب این است که تحریم فروش اسلحه علیه ترکیه اعمال شود و از این به بعد اسلحه به آنکارا فروخته نشود.

ممنوعیت پ.ک.ک تسلیم شدن به ترکیه است

فلیمینگ مایر رئیس کل حزب SSW در مورد درخواستشان و رفتن به پارلمان ایالت شلسویگ-هوستین اعلام کرد، ممنوعین پ.ک.ک مانع در هم آمیختن کوردها با آلمان است. به همین دلیل باید مسئولین این ایالت برای برداشتن این ممنوعیت دست به کار شوند.

فلیمینگ مایر رئیس کل SSW رو به پارلمانتاران ایالت شلسویگ -هوستین اعلام کرد، "ممنوعیت پ.ک.ک تسلیم شدن به ترکیه است".

مایر گفت، کوردها در آلمان به عنوان "تروریست" متهم می‌شوند و با تبعیض مواجه می‌شوند. وی همچنین گفت، "در دیدارمان از مناطق کوردنشین نارضایتی آنها را در مقابل فروش اسلحه به ترکیه دیدم. ما هم به خوبی تاریخ آلمان را می‌دانیم، به همین دلیل این وضعیت خوب نیست، زمان آن رسیده است فروش اسلحه به ترکیه را متوقف کنیم."