شماره ٣٠ مجله «دمکراتیک مدرنیته» منتشر شد

مجله «دمکراتیک مدرنیته» در تازه‌ترین شماره خود به "اخلاق، حقوق و کورد" پرداخته است

«دمکراتیک مدرنیته» که فصل‌نامه‌‌ای در زمینه اندیشه و تئوری است تازه‌ترین شماره خود را روانه‌ی کتابخانه‌ها کرد. شماره ٣٠ این مجله که مصادف با فصل زمستان ٢٠٢٠ منتشر شده به مبحث "اخلاق، حقوق و کورد" پرداخته است. در این شماره مقاله‌های ١٧ نویسنده در خصوص مباحث مرتبط با کوردها نشر شده است.

"ریشه‌ی معضلات تک‌پرستی است"

سردبیر «دمکراتیک مدرنیته» در سرمقاله شماره تازه می‌نویسد:"قتلعام در باکور کوردستان، سال ١٩٢١ با قتلعام کوچگیری آغاز شد و با قتلعام درسیم در سال ١٩٣٨ به سطح نسل‌کشی رسید. سپس آسیمیلاسیون فرهنگی را در هر جنبه‌ای از زندگی به اجرا گذاشتند. حملات علیه اخلاق و فرهنگ جامعه کورد تشدید شد و با برنامه‌های فاشیستی دینی سیاست "تتریک (تُرک نمودن)، تفریس (فارس نمودن) و تعریب (عرب نمودن) تحمیل شد. با این سیاست میلیون‌ها انسان کورد را تُرک، فارس و عرب کرده و به وضعیتی رساندند که از ارزش‌های فرهنگی خویش شرم کند. بدون شک گذار از دولت – ملت به معنی گذار از ملت یک رنگ است. موضوع حقوقی که نژاد و ملت را مبنا قرار دهد نه تنها برساخت یک دولت برگزیده و ملت‌سازی است. البته ریشه‌ی تمامی معظلات تک‌پرستی است. در حالی که پارادایم ملت دمکراتیک تفاوت‌ها را توضیح نمی‌دهد بلکه آنها را مایه غنا می‌داند. زندگی مشترک با اکثریت را اساس قرار می‌دهد و در این چارچوب به تعیین قانون اساسی می‌پردازد."