بالاترین میزان بدهی کل در آلمان

طبق اعلام مرکز داده و آمار فدرال، کل بدهی‌های دولت آلمان در پایان سال ٢٠٢٢ به ٢٫٣٧ تریلیون یورو رسیده است.

میزان بدهی‌ها از زمان شیوع ویروس کرونا رو به افزایش بود و در پایان سال ٢٠٢١ به ۴۶٫١میلیارد یورو رسیده بود.

طبق آمار، هر شهروند آلمانی ٢٨هزار و ١۵۵ یورو بدهی کل دارد.

قرض فدرالی ۴٫۶درصد افزایش یافته و به ١٫۶٢ تریلیون یورو رسیده است و این بالاترین میزان بدهی در کشور آلمان است.

طبق اعلام خبرگزاریها، این بدهی بدلیل شیوع کرونا و بحران انرژی به میزان فعلی رسیده است.