در فعالیت حزب کارگران سویس، پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان معرفی شد

در فعالیتی به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کارگران سویس، پروژه‌ی پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان معرفی شد.

به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کارگران سویس POP (۲۱ می۱۹۴۳) در شهر لوزان سویس فعالیتی برگزار شد، در این فعالیت پروژه‌ی پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان به شهروندان سویس معرفی شد.

این فعالیت از طرف اعضای مرکز جامعه دمکراتیک کورد CDK برگزار شد و استندی در پارک Montbenon گذاشته شد، همراه با پخش کتب رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان که شامل انقلاب زن، جنگ و صلح، کنفدرالیزم دمکراتیک و ملت دمکرات بودند.

همچنین اعضای مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد از سخنان و نوشته‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، درباره‌ی اکولوژی و آزادی زن و دمکراسی صحبت کردند. سپس آن‌ها را پخش کردند.