در فرانسه حدود یک میلیون نفر به‌میدان رفتند

در فرانسه کارگران و زحمتکشان بار دیگر علیه اصلاحات قانون بازنشستگی به خیابان‌ها ریختند.

سندیکاهای فرانسه روز سه‌شنبه چهاردهمین اقدام خود را در سطح کشور علیه اصلاحات بازنشستگی برگزار کردند.

این اعتراضات علیه اصلاحات دولت امانوئل ماکرون که سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌دهد؛  صورت گرفت. به گفته اتحادیه سی.جی.تی (CGT)، حدود ۹۰۰ هزار نفر در کل کشور در این اقدام اعتراضی شرکت کردند.

به گفته این اتحادیه، تنها در پاریس ۳۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها ریختند. پلیس ادعا کرد که ۳۱ هزار نفر در این اعتراض شرکت کردند.

۱۱ هزار پلیس و ژاندارم علیه اعتراضات کارگران و زحمتکشان در کل فرانسه به‌کار گرفته شدند. در برخی شهرها بین پلیس و معترضان درگیری رخ داد.

لوران برگر، رئیس اتحادیه CFDT، گفت: "چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​بازی در شرف پایان است."

برگر از سندیکاها خواست تا در موضوعات مختلف مانند دستمزد و شرایط کار؛ بر توازن قوا و نبرد طبقاتی تمرکز کنند.

سوفی بینه، مدیر سندیکای کارگری CGT نیز گفت: "ما یک مذاکره واقعی می‌خواهیم" و اشاره کرد که حق بازنشستگی همیشه یک مبارزه باقی خواهد ماند.

بینه با بیان اینکه اتحاد سندیکاها ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی انسان خشم موجود در کشور را در نظر بگیرد، مشاهده می‌شود که می توان اقدامات مختلفی انجام داد.