در تولوز محاصره مخمور محکوم گردید

در شهر تولوز فرانسه اقدامات دولت عراق جهت محاصره کمپ مخمور محکوم گردید.

طبق درخواست دولت ترکیه، حکومت عراق از ۲۰ می تاکنون درتلاش است تا با سیم‌کشی و ایجاد برج نگهبانی؛ اطراف کمپ پناهندگان مخمور را محاصره نماید. این اقدامات حکومت عراق با یک تجمع اعتراضی در شهر تولوز محکوم شد.

دوستان فرانسوی خلق کورد نیز در این اقدام شرکت کردند. در این تجمع بیانیه‌ای درباره تلاش‌ها برای محاصره‌ی کمپ قرائت شد.

فعالین این تجمع از حکومت عراق خواستند که هرچه زودتر محاصره کمپ را پایان دهد و مطابق قوانین بین‌المللی با ساکنین کمپ برخورد نماید.