عضو کمیته خانواده شهدای پ.ک.ک در مرکز سلیمانیه ترور شد

یاسین بولوت با کد سازمانی «شُکری سرحد» از اعضای کمیته خانواده‌های شهدای پ.ک.ک در حمله مسلحانه در مرکز شهر سلیمانیه به شهادت رسید.

یاسین بولوت عضو کمیته شهدای حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) که برای معالجه به شهر سلیمانیه آمده بود در یک حمله مسلحانه در مرکز شهر سلیمانیه به شهادت رسید.

فرد یا افراد ناشناس رأس ساعت ٩ به وقت محلی در محله چارچرا بسوی یاسین بولوت آتش گشودند.

یاسین بولوت هدف اثابت ۴ گلوله قرار گرفته و به شهادت رسید. پلیس پس از رسیدن به محل حادثه پیکر بولوت را به پزشکی قانونی سلیمانیه منتقل کرد و تحقیق در این مورد را آغاز کرد.

به گفته منابع محلی این حمله از سوی سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) صورت گرفته است.

یاسین بولوت با کد سازمانی «شُکری سرحد» سال ١٩۵٧ در شهر قارص باکور کوردستان چشم به جهان گشود و سال ١٩٧٨ با جنبش پ.ک.ک آشنا شد و به آن پیوست. در مقطع کودتای نظامی ١٢ سپتامبر ١٩٨٠ ترکیه دستگیر شد و در زندان مخوف آمَد محبوس گردید. یاسین بولوت در زندان همراه با پیشاهنگان و کادرهای پ.ک.ک علیه سیاست‌های وحشیانه رژیم فاشیست ترک مقاومت تاریخی را رقم زد. سال ١٩٩١ از زندان آزاد شد و راه کوهستان‌های آزاد کوردستان را پی گرفت. یاسین بولوت در ١۵ سال گذشته عضو کمیته خانواده شهیدان پ.ک.ک در باشور کوردستان بود.