فراخوان کمیته‌های پنچ کشور اروپایی پژاک و کژار در همبستگی با بازداشت‌شدگان روژهلات کوردستان

کمیته‌های پژاک و کژار در شهرهای بروکسل، فرانکفورت، اسلو، کپنهاگ و استکهلم با صدور اطلاعیه‌‌‌هایی اعلام کرده‌اند که در محکومیت تداوم جو ارعاب و بازداشت گسترده گردهمایی‌هایی برگزار می‌کنند.

کمیته‌های پژاک و کژار با صدور اطلاعیه اعلام کرده‌اند که در همبستگی با زندانیان سیاسی روژهلات کوردستان و ایران، حمایت از بازداشت‌شدگان اخیر و اعلام حمایت از خلق بلوچ روز ١٧ مارس در پنج کشور اروپایی راهپیمایی و گردهمایی‌هایی را برگزار خواهند کرد.

در اطلاعیه کمیته فرانکفورت پژاک آمده است:

"جهت محکوم کردن سرکوبهای اخیر جمهوری اعدام!

برای پشتیبانی از دستگیرشدەگان اخیر جامعە مدنی، فعالین محیط زیست و آزادی زندانیان سیاسی در ایران و شرق کوردستان!

جهت محکوم کردن سرکوب‌های اخیر خلق تحت ستم بلوچ و پشتیبانی از مبارزات روا و حق‌طلبانە آن‌ها!

از تمام انسان‌های دمکرات و آزادیخواە، جریانات و سازمان‌های مدافع حقوق انسان و احزاب سیاسی دعوت می‌نماییم با شرکت خود، علیە اعمال ضد انسانی قدرتمداران جمهوری اعدام بپاخیزند!

روز: چهارشنبە ١٧ مارس ٢٠٢١

زمان: ١۵ الی ١٧

مکان: جلو کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت

Raimundstraße 90, 60320 Frankfurt am Main

حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک

کمیتە فرانکفورت"

در اطلاعیه کمیته کپنهاگ پژاک آمده است:

"جنایات و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی علیه خلق‌ها در ایران و بویژه خلقهای تحت ستم، زنان کارگران، کولبران و سوختبران ادامه دارد.

در چند ماه اخیر ماشین سرکوب، اعدام و زندان رژیم به شیوه درنده خویانه و به شدت علیه ملت کورد و عرب و بلوچ به راه افتاده است.

اعدام فعالین سیاسی عرب و بلوچ و دستگیری بیش  از۱۴۰ فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کورد در کوردستان که ۱۰ نفر از این دستگیر شدگان فعالین زن بوده‌اند،  نمونه‌ای از این حملات سرکوبگرانه به ملل تحت ستم در ایران می‌باشد.

کشتار کولبران کورد و سوختبران بلوچ بخشی دیگر از جنایات رژیم است.

رژیم اعتراض خلق بلوچ به کشتار فرزندانشان را  با شدت و سرکوب بیش از پیش پاسخ داد و برگ سیاه دیگری بر دفتر جنایاتش افزود.

حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک و جامعه زنان آزاد شرق کوردستان - کژار در دانمارک برای محکوم کردن، سرکوب و ‌جنایات رژیم علیه خلق های ایران، آکسیون اعتراضی مشترک در برابر سفارت رژیم اعدام و سرکوب حاکم بر ایران برگزار میکنند و از تمامی سازمان‌ها، تشکل‌ها و نهادهای چپ و دمکراتیک و همه‌ی انسان‌های آزادیخواه در دانمارک، دعوت می‌نمایند با شرکت در این آکسیون اعتراضی و محکوم کردن این جنایات صدای خلق‌های تحت ستم در ایران باشند.

روز چهارشنبه

 تاریخ: ١٧ مارس ٢٠٢١

ساعت: ١۵ الی ١٧

آدرس: Engskiftevej 6

2100 Ø"

میهن‌دوستان کورد در کشورهای یاد شده می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های زیر با مسئولین کمیته‌ها ارتباط برقرار نمایند:

بلژیک- رفیق صابر
۳۲۴۶۵۷۱۱۰۰۵+

استکهلم- زاگرس
۴۶۷۲۲۸۳۵۱۹۰+

فرانکفورت- رفیق جهانبخش
۴۹۱۷۸۷۲۱۷۰۸۷+

اُسلو- رفیق شیرزاد
۴۷۹۷۹۷۹۳۹۷+

کپنهاگ -رفیق فرشتە
۴۵۳۱۷۱۱۸۴۸+