KCDK-E: علیه کشتار پاریس، فوراً به خیابانها بریزند.

KCDK-E با بیانیه‌ای از خلق کورد مقیم در اروپا و دوستانش خواست علیه کشتار امروز پاریس که در نتیجه‌ی آن 3 نفر جانشان را از دست دادند و 3 نفر هم مجروح شدند فوراً به خیابانها بریزند و این حمله را محکوم کنند.

کنگره جوامع دموکراتیک کوردستانی-اروپا (KCDK-E) طی بیانیه‌ای اعلام کرد "از خلق کورد می خواهیم علیه کشتار امروز پاریس هرچه زودتر به خیابانها بریزند و آنرا محکوم نمایند."

در بیانیه‌ی کنگره همچنین آمده، "امروز در پاریس پایتخت فرانسه یک حملەی درندانه علیه کوردها انجام شد. بەدلیل این جنایت خشمگین و بیزاریم. دراین حمله به مرکز فرهنگی کورد در پاریس 2 نفر شهید و 4 نفر هم زخمی شدەاند."

در این اطلاعیه آمدەاست که فرد مهاجم چەکسی باشد، از طرف کی مأمور شدە باشد، باید دولت ترکیه بداند که از طرف خود آنها طراحی شده است و باید به وظایفش در این زمینه عمل کند.

 

در ادامەی اطلاعیه آمدەاست "بگذار افکار عمومی دنیا بداند که این کشتار از مشی و سیاست دولت ترکیه جدا نیست که راه را برای جنایت و قتل عام باز می گذارد."

همچنین از مردم کورد ساکن فرانسه خواسته است که جلو ساختمان مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا در پاریس تجمع کنند، همچنین از خلق کورد و دوستداران آنها در سایر کشورهای اروپا خواسته است تا در شهرهای محل سکونت خود تجمع کنند و این کشتار را محکوم نمایند.