لاورا بوراس رئیس پارلمان کاتالونیا: ساکنان روژآوا بدانند که تنها نیستند

لاورا بوراس ریاست پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که خلق کاتالونیا تصمیم به رسمیت شناختن خودمدیریتی شمال-شرق سوریه را گرفته و در این باره اظهار داشت: من امیدوارم که این روند در سطح کشورها و مناطق دیگر هم ادامه داشته باشد.

پارلمان کاتالونیا در ۲۰ اکتبر گذشته موقعیت سیاسی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه را به رسمیت شناخته و از تمام نهادها و سازمان‌های مدنی دعوت نمود که در بازسازی آن کمک کنند. از طرف دیگر اداره خودگردان شمال-شرق سوریه اعلام نمود که به رسمیت شناختن اداره خودگردان از سوی کاتالونیا ثابت می‌کند که پروژه خودمدیریتی در دست‌یابی به راه حلی برای بحران سوریه، پروژه‌ای درست و عملی است. در این رابطه لاورا بوراس ریاست پارلمان کاتالونیا به پرسش‌های خبرگزاری هاوار پاسخ داد. در این گفتگو لاروا بوراس اظهار داشت که خلق کاتالونیا حامی خلق کورد روژآوا و تمام خلق‌های تحت ستم است.

خبرگزاری هاوار: تصمیم برسمیت شناختن خودمدیریتی شمال-شرق سوریه بر چه اساسی گرفته شد؟ چرا حکومت کاتالونیا خودمدیریتی را بعد از ۸ سال به رسمیت شناخت؟

لاورا بوراس: تصمیماتی که در پارلمان کاتالونیا توجه اکثریت را به خود جلب می‌کند، عملی می‌شود. این تصممیات ارتباط گسترده‌ای با مبارزه و تلاش‌ها در داخل جامعه مدنی سازماندهی شده در میهن برخوردار است. در جریان جنگ سوریه و پیش از چند سال قبل، سازمان‌های کاتالونیایی تنها از آوارگان و پناهندگان جنگ زده حمایت می‌کردند، و از طرف دیگر بر حمایت و به رسمیت شناختن مبارزه خلق کورد در عراق، تمرکز داشتند، اما سناریوها جداگانه بودند. رای عمومی اخیر در ۲۰ اکتبر گذشته و به رسمیت شناختن خودمدیریتی در نتیجه تلاش‌های چند ساله بود، همچنین در نتیجه پیشنهاد جامعه مدنی و سازمان‌های کاتالونیا بود که از خلق کورد حمایت می‌کنند.

خبرگزاری هاوار: بعد از به رسمیت شناختن خودمدیریتی، آیا می‌توان در خصوص ارتباطات دیپلماتیک بین کاتالونیا و رهبری خودمدیریتی چیزی گفت؟

لاورا بوراس: مفهوم دیپلماسی در قرن بیست و یکم به نحو چشمگیری پیشرفت پیدا کرده است. در مجموع ارتباطاتی بین سازمان‌های خاصی از کاتالونیا، رهبری کاتالونیا و روژآوا وجود داشت. اما اکنون این ارتباطات پیشرفت پیدا کرده و وارد چارچوب جدیدی می‌شوند. زیرا بعد از تصمیم به رسمیت شناختن روژآوا، این ارتباطات به شیوه‌ای رسمی در قالب سازمانی و نهادی ادامه پیدا می‌کنند.

خبرگزاری هاوار: آیا با این تصمیم، بر حکومت کاتالونیا فشاری وارد شده است؟ آیا کنسولگری ترکیه در این رابطه اقداماتی صورت داده است؟ حکومت اسپانیا چگونه به این تصمیم می‌نگرد؟

لاورا بوراس: شما این مسئله را باید مستقیما از حکومت اسپانیا بپرسید. من به عنوان ریاست پارلمان کاتالونیا مفتخرم و اعلام می‌کنم که نقشه دوستی کاتالونیا با خارج، نقشه دوستی با حقوق بشر را خودمان طراحی کرده و از آن دفاع می‌کنیم. این مسائل به دمکراسی بنیادینی وابسته است که ما در اینجا داریم و تشویق می‌شود.

خبرگزاری هاوار: این تصمیم چه تاثیری بر رابطه خلق کورد در روژآوا و خلق کاتالونیا خواهد داشت؟ این تصمیم چه تاثیری در کاتالونیا داشته است؟

لاورا بوراس: همانگونه که پیش از این هم به آن اشاره کردم، این تصمیم در نتیجه ارتباطات قدرتمند بین هر دو خلق گرفته شده است. در واقع ارتباط مستحکمی بین خلق کورد و خلق کاتالونیا وجود دارد و این تصمیم بر این اساس گرفته شده است. من امیدوارم که تصمیم برسمیت شناختن بتواند به نقطه چرخشی در ارتباطات ما تبدیل شده و آن را هر چه بیشتر مستحکم‌تر سازد.

خبرگزاری هاوار: خودمدیریتی روژآوا از سوی هیچ واحد سیاسی دیگری به رسمیت شناخته نشده است، چرا کاتالونیا به عنوان نخستین واحد سیاسی آن را به رسمیت شناخت؟

لاورا بوراس: سازمان‌های کاتالونیایی برخی از نمایندگان پارلمان که مسئول این ابتکار عمل بودند، توانسته بودند که پیش از این رهبری کورد را بشناسند. زیرا این رهبری و خودمدیریتی بر مسئله پیشاهنگان زن، اکولوژی اجتماعی و شهرداری‌ها تاکید داشته است. ما در کاتالونیا همشه احساس می‌کردیم که همیشه نسبت به مطالبات خلق‌هایی که می‌خواهند آینده خود، یعنی حق تعیین سرنوشت خود را بر اساس اصول دمکراسی ایجاد کنند، نزدیک بوده‌ایم، از این نگاه کوردستان به ما بسیار نزدیک است.

خبرگزاری هاوار: این قدم کاتالونیا امید بخش است. آیا می‌توان امیدواربود که خلق‌های فرودست دیگر هم به رسمیت شناخته شوند؟

لاورا بوراس: ما امیدوارم چنین خواسته‌ای تحقق پیدا کند. به عقیده ما به رسمیت شناختن خلق‌های دیگر یک وظیفه سیاسی بر بنیان موازین دمکراسی و حق تعیین سرنوشت است.

خبرگزاری هاوار: آیا احتمال می‌دهید که این اقدام مناطق دیگر اسپانیا را هم تشویق کند که چنین تصمیمی بگیرند؟

لاورا بوراس: باید بر این نکته واقف بود که کاتالونیا از مناطق دیگر اسپانیا متمایزتر است. به دلیل وضعیت سیاسی کاتالونیا ما از نقش متفاوت‌تری برخوردار هستیم و از کانتون‌های دیگر فعالتر بوده‌ایم.

خبرگزاری هاوار: می‌خواهید با این تصمیم پارلمان، چه پیامی را به خلق روژآوا برسانید؟

لاورا بوراس: با این تصمیم ما امیدواریم که زنان و مردان در روژآوا بدانند که تنها نیستند. آنها در جنگ علیه داعش و نابودی آنان در تمام روژآوای کوردستان پیشاهنگ و پیشقدم بودند. انها به وعده‌ای که داده بودند عمل کردند. می‌خواهیم با این تصمیممان به آنها بگوییم که حامی پروژه دمکراتیک آنان و خلق‌های فرودست هستیم. پیام ما پیام امید، به رسمیت شناختن و همبستگی است. ما می‌خواهیم که پروژه‌های مشترکی بین ما و خودمدیریتی کوردی و حکومت کاتالونیا انجام شود.

خبرگزاری هاوار: این قدم از نظر شما به عنوان طرفدار استقلال کاتالونیا چه معنایی دارد؟

لاور بوراس: من فکر می‌کنم که باید پارلمان کاتالونیا نه فقط به حقوق کاتالونیا فکر کند، بلکه باید به حقوق تمام انسان‌ها در همه جا فکر کند. من مفتخرم که ما این قدم را برداشته‌ایم. زیرا ما نه فقط مفهوم جهانی حقوق را اعلام کرده‌ایم، بلکه همزمان آن را تدریجا عملی هم می‌کنیم، نمونه ان هم برسمیت شناختن موقعیت سیاسی یک رهبری جدید است. این اقدام ما مبارزه بنیادی و تاریخی خلق کوردستان را برای آزادی به اثبات می‌رساند